Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(10. 10. 1985)


Problém č. 1546

Gejza Reiprich, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+6=14)


Problém č. 1547

Ján Janočko, ČSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+2=8)Kontrolná notácia: 1546: bKd4 Dh3 Vf8 Se8 Sh4 Jc5 Jf6 Ph5 (8), čKg7 Dg8 Sh7 Sh8 Pd5 h6 (6) – dvojťažka, 1547: bKd8 Dh5 Ja4 Pc2 c4 f2 (6), čKe5 Pf5 (2) – dvojťažka.

V klasickej skladbe č. 1546 zaujme riešiteľov nenápadný úvodník. V skladbe č. 1547 od 17–ročného skladateľa z Humenného si okrem riešenia všimnite aj dva tematické zvodníky.

Riešenie zašlite do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, 812 69 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 1525 (Sovík) z 25. 7. 1985. Zvodník 1.Jd8? tempo, 1...Jc~, Kc5 2.De6 (A), D:e5 (B) mat, viazne na 1...Ja6~! Zvodník 1.Jd3? tempo, 1...Jc~, Kc6 2.D:e5 (B), S:e4 (C) mat, viazne na 1...Je6! Rieši 1.V:c4 tempo, 1...Jc~, K:c4 2.S:e4 (C), De6 (A) mat. Výborná novostrategická skladba siahajúca po vysokých métach (M. Nemček, Vrútky). Zámeny matov poskytujú ešte vždy veľký priestor pre nové šachové skladby (L. Salai, Martin). Jeden z najgeniálnejších dvojťahových nápadov, aké poznám (P. Gvozdják, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1526 (Pankratiev) z 1. 8. 1985. 1.Jd5 tempo, 1...K:e6, Ke4, f:e6, e4, Jd~, Jg~ 2.Dc8, Sb1, J:g3, Jg7, Je3, Je7 mat. Tri dvojice variantov, ale nič viac. Je to príliš schematické (P. Gvozdják, Bratislava). V mnohom pripomína skladbu č. 1522 (Kisis) z 18. 7. 1985. (L. Salai, Martin). Priesečníková téma je spracovaná zložitejšie, ako pri č. 1522. Ako vidno i dnešní autori si vedia poradiť s klasikou, ovšem ťažko objaviť niečo nové, naviac hrozí nebezpečenstvo predchodcovstva (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1527 (Pankratiev) z 1. 8. 1985. Zdanlivé hry 1...V:b2, Ve6 2.Jc6, Jb3 mat. Zvodník 1.b3? hr. 2.Jc6 mat, viazne na 1...Ve6! Zvodník 1.Vc6? hr. 2.Jb3 mat, viazne na 1...V:b2! Rieši 1.Je5 hr. 2.V:d5 mat, 1...Ke5, Kc5 2.Jc6, Jb3 mat. Nenáročné hrozbové súvislosti (L. Salai, Martin). Harmonická, hoci nie veľmi bohatá skladba s "nápadom" Vd8 (P. Gvozdják, Bratislava). Štandardná dvojťažka dokazujúca prioritu sovietskej kompozície. Nedostatkom sa javí skutočnosť, že bVd8 hrá len v hrozbe (M. Nemček, Vrútky). Maximálne bolo možné získať 2 body.


Vzad << >> Vpred