Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(2. 10. 1987)


Problém č. 1220

Richard Réti

Wiener Schachzeitung 1923

Biely vyhrá (3–6)Kontrolná notácia: b. Kb4, Va8, Jc5 (3), č. Kd2, Pa7, b3, f6, h3, h4 (6), biely začne, a aj pri najlepšej hre čierneho vyhrá.

Za krátky čas si pripomenieme 100. výročie narodenia jedného z najvýznamnejších šachistov u nás. Richard Réti bol predovšetkým výborným praktickým hráčom, a od roku 1921, kedy uverejnil svoje prvé skladby, aj úspešným skladateľom. Jeho štúdie vynikali originálnymi myšlienkami i skvelým podaním. V mnohých smeroch mu v tom výdatne pomohli skúsenosti veľmajstra praktického šachu, kde je podľa neho pomenované aj jedno otvorenie a prispel k rozpracovaniu mnohých variant. Jeho dnes reprodukovaná štúdia bude zrejme ťažkým orieškom. Napriek veľkej materiálnej prevahe bieleho je jeho situácia zložitá. Zabrániť premene aspoň jedného čierneho pešiaka nie je možné. Pri úplne presnej hre však biely vyhrá aj proti čiernej dáme. Na získanie 5 bodov budeme tentoraz požadovať presne zaslané riešenie. Riešenie zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1214 (M. Hlinka): Aj táto na prvý pohľad jednoduchá miniatúra bola pre mnohých riešiteľov príliš náročná. Riešenie vyzerá nasledovne: 1.Vc5!! Kb6 2.Vc8 Kb7 3.Ve8! (tu sa robili najväčšie chyby – nestačí 3.Vd8 alebo 3.Vg8 pre 3...b2 4.Sd6 Kc6! a remíza) 3...b2 4.Sd6 Sd2+ 5.Ke5 Kc6 6.Vc8+ Kb7 7.Vb8+ a vyhrá. Čiernemu nestačí k záchrane ani 4...Sa5 5.Se5! Sc7 6.S:c7 b1D 7.Vb8+ a vyhrá. Podobne nepomáha ani 4...Sf2 5.Vb8+ Kc6 6.V:b2 K:d6 7.V:f2 a vyhrá. Zaujímavá hra vzniká po 6.Vb8? (po tomto nesprávnom pokračovaní bieleho) má čierny prekvapujúcu obranu 6...Sc3+! 7.Ke6 Sb4! 8.V:b4 b1D 9.V:b1 pat. Vynikajúca moderná štúdia s minimálnym materiálom, pestrou hrou i peknými štúdiovými obratmi. Zopár tých riešiteľov, ktorí zaslali úplné riešenie, získalo 5 bodov. K ostatným riešeniam sme pristupovali individuálne podľa ich rozsahu a kvality analýzy. A na základe toho aj prideľovali rôzne bodové hodnoty.


Vzad <<  >> Vpred