Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(xxxx)Skladba č. 120Oliver Ralík

I. cena

Pravda 1969-1970

Mat 3. ťahom (7–10)Kontrolná notácia diagramu: b. Ke8 Vg4 Sb5 Sg7 Jd4 Jf6 Pf2 (7), č. Kd6 Vb7 Vd1 Sb8 Ja4 Pb6 c3 c7 e3 g6 (10), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.

Nitriansky šachový skladateľ Oliver Ralík (nar. 19. mája 1945 vo Východnej) sa spočiatku špecializoval na trojťažky, v poslednom čase sa viac venuje dlhším pomocným matom. V turnajoch získal vyše 10 vyznamenaní, vrátane niekoľkých prvých cien. Jedna z nich, ktorá sa dostala aj do Albumu FIDE 1968-1970, je na dnešnom diagrame.

Riešenie šachovej skladby: 1.Sd7 hrozí 2.Je4+ Kd5 3.Se6 mat, 1...Kc5 2.Sf8+ Kc4 3.Sb5 mat, 1...Jc5 2.Jb5+ Ke5 3.f4 mat. Tri zaujímavé modelové maty.


Vzad <<  >> Vpred