Cacciari E.
     Šport 388
Caillaud M.
     Fakty 116 124
     Hlas ľudu 2300 2563 2616
     Šport 80
     Pravda 2578 2703 2840 2861 3205
     SME 181 193 194 506 603
     Technické noviny 545
Caine W. E.
     Obrana ľudu 16
     SME 1193
Caletka A.
     Pravda 585 595
Calko J.
     Pravda 136 168 174 192 216 272 281
     Východoslovenské noviny 69/01 69/03
Camorani M.
     Šport 623
Campbell J. G.
     Hlas ľudu 1219
     Šport 451
     SME 488
Candy W.E.
     Horizont 136
Caplin A.
     Hlas ľudu 1822 1857 1880 1899
     SME 747
Carpenter G.
     Hlas ľudu 40
     Pravda 1516
     SME 562
Carra A.
     Šport 364
Carvajal V.
     Technické noviny 434
Casa A.
     Šport 366
Castellari U.
     Šport 318
Cate ten P.
     Pravda 3417 3807
     SME 540 671
Ceriani L.
     Šport 145
     Práca 1279
     Pravda 356
     SME 452
Cerulík M.
     Hlas ľudu 1085 1135
     Šport 609
     Obzor 36 39 42 50 122
     Pravda 1168 1181 1182 1189 1196 1202* 1218 1224 1246 1451 1495 1519 1797 1878 1938
  2102
Chačaturov A.
     Obrana ľudu 23 2
Chačaturov S.
     Hlas ľudu 1696
     Pravda 2556
Chait A.
     Večerník 46
Challenger A.
     Pravda 3199
Charosh M.
     Ľud 232
Chaťamov R.
     Šport 489
Chatillon O. H.
     Pravda 4469
     SME 1191
Cheney G. N.
     SME 1000
Cheney R.
     Šport 130
Chéron A.
     Hlas ľudu 32* 1220
     Šport 244
     Pravda 15
     Východoslovenské noviny 65/08 68/37 951
Cheylan Y.
     Hlas ľudu 347 1071
     SME 134*
     Technické noviny 564
Chiasson E.
     Práca 1074
Chicco A.
     Fakty 111
     Šport 220
     Obrana ľudu 195
Chimedtseren S.
     Šport 477
Chlubna F.
     Hlas ľudu 322
     Šport 255
     Práca 1492
     SME 313
     Technické noviny 230
Chmelár P.
     Pravda 1236
Chmelo D.
     Pravda 2246 2362 2484 2564
Chmúra V.
     Šport 611
     Práca 735 739 764 769 770 858 921 977
     Smena 68
Chocholouš J.
     Fakty 103
     Hlas ľudu 7
     Šport 240
     Práca 1667
     Pravda 2800
Chomo D.
     Pravda 1294
Chortov V.
     Elektra 11
     Obzor 3
     Pravda 625
     Technické noviny 301
Chotienko A.
     Hlas ľudu 72*
Chramcevič M.
     Hlas ľudu 1576 1577* 1698* 1821* 1900 2062
     Práca 1210*
     SME 49*
Chrenko Š.
     Obrana ľudu 34 43 55
     Československý šport 136
Christensen S.
     Šport 473
Chromek V.
     Pravda 122
     Smena 313
Chylo J.
     Smena 11
Cimburek L.
     Šport 224
Cinko P.
     Hlas ľudu 1748
     Pravda 1863 1945 1997 2054 2091 2162
Císař V.
     Šport 216
     Obzor 12
     Poddukelské noviny 58
     Pravda 3101
Clausén S.
     Hlas ľudu 2320
Cociu V.
     Hlas ľudu 1117
Collin R.
     Ľud 347
     Pravda 2288
     Technické noviny 118
Collins F.C.
     Hlas ľudu 1983
Colonelli H.
     Hlas ľudu 523 755
Comay O.
     Technické noviny 738*
Constantin B.
     Ľud 197
Cook E.
     Fakty 8
     Šport 91
     Práca 1406 1407 1801
     SME 217
     Technické noviny 522
     Večerník 10
Copping P.F.
     Technické noviny 239
Corrias A. G.
     Život 8
Costeff G.
     Pravda 1480
Coufal M.
     Smena 414
Coultaus J.
     Obrana ľudu 159*
Courtenay E.H.
     Hlas ľudu 495
Cozio C. F.
     Elektra 10
Crişan V.
     Šport 525
Cristoffanini G.
     Šport 315
     Pravda 3441
     SME 360
Croes G.A.
     Ľud 140 223
Crusats J.
     Šport 516
     SME 411 434* 484*
Csák J.
     Hlas ľudu 1221 1306
     Šport 606
Cseh G.
     Šport 184
Csoltó T.
     Hlas ľudu 1454
     Pravda 1652 1704 2040 2155 2273
     Východoslovenské noviny 1163 1342
Cuciuc V.
     Fakty 154
     Hlas ľudu 2701
Cumpe J.
     Fakty 6 185
     Hlas ľudu 1976 1977
     Horizont 99
     Šport 213
     Príroda a spoločnosť 63
     Práca 1754 1755
     Pravda 67 875 1900 3650
     Slovenský denník 161 180
     SME 471
Cupal O.
     Obrana ľudu 67 52
Cuppini A.
     Hlas ľudu 888 2243 2309 2388 2671
     Šport 517
     Práca 1212 1213 1312 1482 1505 1541 1594 1595 1650 1651 1824 1903 1904 1939 2004
  2008 2040 2041 2056 2057
     Slovenský denník 112 182
     SME 220
Cvetkov A.
     Horizont 46
Cyprian M.
     Šport 617
     Obzor 19
     Smena 187 231 247 295*
     Smer 266
     Československý šport 102*
     Východoslovenské noviny 63/09* 63/13
Cyrulik S.
     Hlas ľudu 1515 1577* 1761 1821* 2081* 2213* 2307*
     SME 1002
     Technické noviny 257
Czarnecki T.
     Šport 391
     Práca 3
     Život 25
Čapkogin V.F.
     Hlas ľudu 415
Čebanov N.
     Hlas ľudu 919
Čechover V.
     Šport 433
     Pravda 45
Čekarkov V.
     Hlas ľudu 307*
     Práca 1116*
Čepický L.
     Smena 167 255
Čepický P.
     Smena 409
Čepižnyj V.
     Fakty 50
     Hlas ľudu 209 460 491* 1015 2482
     Horizont 77
     Šport 110
     Obzor 74 138*
     Poddukelské noviny 191
     Pravda 364* 471* 1395* 1396* 1517 1529 1789* 2515 2570 3069* 3102 3107 3403 3561
     SME 144* 155 499 698 734 767 1124
     Československý šport 152 156
     Technické noviny 413 531* 546 562 584 588 601* 606 627 637
Čerevik J.
     Pravda 2225
Černák V.
     Pravda 863 879 951 1115
Čerňavskyj M.
     Hlas ľudu 192*
     Práca 1152
     Pravda 3941 4002* 4026 4044* 4203* 4214 4325*
     SME 647 668 719 772 782* 812 816* 818 841* 855* 861* 909* 910 912* 976*
  977* 979 991 995* 1001 1142* 1227*
Čerňavskyj N.
     Hlas ľudu 974* 1566*
Černenko A.V.
     Hlas ľudu 815 852
Černuško M.
     SME 1125
Černý M.
     Hlas ľudu 1372 1397
     Obzor 118
     Pravda 920 1219 1242 1257 1270 1312 1324 1335 1372 1401 1431 1446 1544 1578 1590
  1694
     Východoslovenské noviny 1068*
Červenka M.
     Pravda 1550 1819 3238* 3734 3749 3767 3854 3861* 3899 4129 4459 4485**
     Večerník 53
     Žilinský večerník 3
Červenka P.
     Pravda 728 770
     Štart 19
Čičatka F.
     Pravda 27
     SME 832 877
Čisťakov A.
     Práca 1953 2033
Čižmár R.
     Pravda 3027 3037
Čobanian Š.
     Hlas ľudu 948 1429 1430 1536 1537 1616 1617 1722 1723 1831 1844 1920 1921 2028 2201
  2275
     Práca 1084
Čujko I.
     Práca 1532*
Čumakov A.
     Hlas ľudu 508 639
Čuperka Š.
     Šport 546
     Práca 580 695 941
     Československý šport 4
Čuřík P.
     Pravda 2368