Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(15. 8. 1965)


Problém č. 197

B. Constantin, Rumunsko

Originál pre Ľud

Mat 2. ťahom (6+6=12)Kontrolná notácia: bKf6 Dd1 Sc4 Jc6 Jf1 Pg3 (6), čKe4 Vb2 Vb3 Pd4 f2 f5 (6) – dvojťažka.


Pozvánka do SSSR

Náš stály spolupracovník zo SSSR, T. Ch. Amirov pozýva všetkých našich čitateľov na skladateľský turnaj dvojťažiek a trojťažiek (rozhodcovia V. Timonin a D. Kanonik), ktorý vypísali noviny Nachodkinskij rabočij (Nachodka, Nachodkinskij prospekt, Dom Sovietov – s poznámkou Šachmaty). Každý autor dostane výsledok turnaja, ktorý bude zverejnený v časopise "Problemist Daľnevo Vostoka".

* Už sú určení usporiadatelia a rozhodcovia problémového turnaja – Album FIDE 1962 až 1964. Ich adresy a iné podrobnosti k tomuto turnaju by mali byť zverejnené v najbližšom čísle Čs. šachu. Ak sa tak nestane, uverejníme ich v jednom z nasledujúcich šachových kútikov.

Riešenie problému č. 188 (Ančin) z 24. 6. 1965. Zd. hry 1...c5, Se7, Vb3, Vb4 2.Dd3, Dc3, c:b3, D:b4 mat. Rieši 1.Sf2 hr. 2.Dc5 mat, 1...c5, Se7, Vb3, Vb4 2.Sd4, Vd4, D:b3, Dd3 mat. Elegantná zámena štyroch matov svedčí o dobrých kvalitách nášho popredného problémistu.


Vzad << >> Vpred