Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(26.8.2017)


Skladba č. 910Mikola Čerňavskyj

III. cena

Problemist Ukrajiny C 25.3.2017

Mat 2. ťahom (4–3)

b) Df8 na a6Kontrolná notácia: a) b. Kb1 Df8 Vb8 Sc2 (4), č. Ka3 Da5 Sb4 (3), b) Df8 premiestniť na a6; v oboch postaveniach biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenia prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 909 (Markovcij a Čerňavskyj): Zvodnosti 1.Vd8? hrozí 2.Va8 mat, 1...Ka6 2.Va8 mat, 1...b4! , 1.Jc5? tempo 1...b4 2.D:a4 mat, 1...Kb4!, riešenie 1.Df2 hrozí 2.Da7, Db6 mat, 1...Sa4~ 2.Da7 mat, 1...Ka6 2.Db6 mat. Zámena matu, ale aj viaceré zámeny funkcie ťahov. (ff)


Vzad <<  >> Vpred