Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(24.1.2001)Skladba č. 91Eugene Cook

Wilke's Spirit of Times 1864

Mat 2. ťahom (7–6)Kontrolná notácia diagramu: b. Ka5 Da6 Vh2 Jd1 Jg6 Pe3 f3 (7), č. Kd3 Vc4 Pa7 e5 f6 h3 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Do rozvoja kompozičného šachu v 19. storočí významným spôsobom zasiahol americký skladateľ Eugene Beauharnais Cook (19. mája 1830 – 19. marca 1915). Uverejnil niekoľko stoviek skladieb rôznej dĺžky, často so zaujímavými témami, a stal sa priekopníkom modernej dvojťažky so zámenou obsahu formou núdzovky, ako ukazuje aj náš príklad.

Riešenie šachovej skladby: Pripravené maty po oboch ťahoch čierneho 1...e4, f5 2.Jf4, J:e5 mat, úvodník 1.Kb5! (tempo) tento obsah rozšíri o varianty vežou: 1...V~c, Vc5+, Vc6 2.Dd6, K:c5, K:c6 mat, 1...V~4, Vb4+, Va4 2.Da3, K:b4, K:a4 mat. Historicky asi prvá núdzovka s rozšírením pripraveného obsahu.


Vzad <<  >> Vpred