Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(24.10.2001)Skladba č. 130Richard Cheney

Circa 1937

Mat 3. ťahom (4–3)Kontrolná notácia diagramu: b. Kd7 Db3 Sf6 Pc2 (4), č. Kc5 Sb1 Jg3 (3), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.

Američan Richard Eugene Cheney (17. mája 1908 – 30. augusta 1967) je autorom viac než 300 skladieb, predovšetkým trojťažiek a mnohoťažiek. Ako člen autorského kolektívu sa zúčastnil na napísaní zaujímavej knihy The Twomover Chess Problems in the Soviet Union 1923-1943.

Riešenie šachovej skladby: 1.c3 hrozí 2.Se7, Sd4 mat, 1...Jf5 2.Sd8 a 3.Sb6 mat (lebo nejde 2...Sf5+?), 1...Sf5+ 2.Kc7 a mat strelcom (lebo nejde 2...Jf5?). Vzájomné blokovanie poľa strelca a jazdca v miniatúrke.


Vzad <<  >> Vpred