Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(2.8.2006)Skladba č. 366Alex Casa

I. cena

Diagrammes 1996

Mat 2. ťahom (9-6)Kontrolná notácia: b. Kg8 De3 Ve8 Vh7 Sb3 Sd4 Jd3 Jg5 Pg2 (9), č. Kg6 Sh4 Jh8 Pf7 g3 g7 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Francúzsky medzinárodný majster Alex Casa (17. apríla 1932 – 28. júla 2005) bol autorom stoviek šachových skladieb, predovšetkým dvojťažiek a trojťažiek. V skladateľských súťažiach získal množstvo vyznamenaní, v Albumoch FIDE dosiahol 31 bodov (do r. 1997).

Riešenie šachovej skladby: Zvodnosti 1.De5? hrozí 2.Jf4 mat, 1...f5 2.D:g7 mat, 1...S:g5!, 1.Df4? hrozí 2.Je5 mat, 1...f5 2.Ve6 mat, 1...f6!, 1.Df3? tempo 1...S:g5, f5 2.Je5, Dh5 mat, 1...f6!, 1.Ve5? tempo 1...f6 2.Jf4 mat, 1...Kf6!, riešenie 1.Sc2 tempo 1...S:g5, f6 2.Jf4, Je5 mat (1...f5, Kf5 2.Ve6, Jf2 mat). Päťfázová dvojťažka so zámenami matov a hrozbovými paradoxmi aj antiparadoxmi.


Vzad <<  >> Vpred