Zabelin N.
     Obrana ľudu 170
Zábodrocký E.
     Technické noviny 132*
Zábojník S.
     Pionierske noviny 18
     Smena 147 166
     Československý šport 66 88 113
     Večerník 70
Zabunov V.
     Ľud 280
     SME 315
Zagorujko L.
     Fakty 88 89
     Hlas ľudu 548
     Šport 227
     Obzor 65 81
     Obrana ľudu 166
     Pravda 175 467 893* 1121 1259 2051 2346 2639 3189 3190
     SME 339
     Smena 16
     Technické noviny 52 740*
     Východoslovenské noviny 58/03 58/04 65/24 68/27
Zagorujko V.
     Hlas ľudu 256 301 574 627 656 657 775 859 991 1101 1106 1178 1194 1427 1521
  1542 1636 1734 2025
Zacharov O.
     SME 565
     Technické noviny 581
Zachoďakin G.
     Horizont 93
     Ľud 234
     Šport 330
     Práca 326
     SME 560 731
     Smena 25
     Technické noviny 117 144 370 536
     Východoslovenské noviny 59/09
Zajic H.
     Hlas ľudu 2273
     Šport 316
Zajíček B.
     Pravda 939
Zajíčková J.
     Smena 339 357
Zalčík V.
     Smena 168
Zalkind L. B.
     Šport 345
     Pravda 3813
Zalokockij R.
     Ľud 253
     Práca 1908* 1932*
     SME 242 751 755 785*
Zambor N.
     Pravda 2978
Zámečník J.
     Pravda 1914 1984 2059
Zappas B.
     Fakty 122 152
     Hlas ľudu 2562
     Ľud 119 143 265
     Šport 105
     Pravda 1474* 1530 2668* 2688* 2976
     Technické noviny 244 523 641
     Žilinský večerník 19
Zarhs A.
     Hlas ľudu 2506 2662
     Práca 1498
Zarubin E.
     SME 1170
Zarur A.
     Šport 504
     SME 515
Zaťko M.
     Pravda 764 779 880
Zaťko P.
     Šport 167
     Technické noviny 57
Zavacký P.
     Pravda 3719 3725 3732
Závodník P.
     Pravda 2720
Závodný Z.
     Hlas ľudu 29
     Pravda 215 244 269 289
     Smena 384 403 416
Zbihlej D.
     Smena 360
Zelepukin N.
     Hlas ľudu 262 828 946 1208* 1212 1484
     Pravda 1779
     SME 54
Zeman A.
     Šport 328 348
Zeman D.
     Pravda 1908 2203
Zepler E.
     Fakty 157
     Hlas ľudu 1048 2338 2464
     Šport 190
     Príroda a spoločnosť 56
     Práca 376 1389 1696 1697
     Pravda 946
Zikuška S.
     Hlas ľudu 2494
     Práca 1207
     Slovenský denník 80
Zilahi Z.
     Ľud 182
     Šport 351
     Práca 432 593 351*
     Pravda 91
Zimmer E.
     SME 798 859 1163 1167
Zinoviev A.
     Hlas ľudu 940
Zirkwitz T.
     Práca 1945* 2084*
Zlatanov A.
     Pravda 64
Zlatič S.
     Šport 435
Zlatinský J.
     Smena 89 128 252
Zobelová M.
     Práca 157 185
Zorin A. D.
     Práca 928
Zuberec D.
     Pravda 2175 2233
Zucker M.
     Hlas ľudu 478 2298
     Horizont 86
     Šport 538
     Pravda 743
     Východoslovenské noviny 1006 1195
Zuevu A.V.
     Ľud 209
Zvarka P.
     Pravda 2172 2198 2227 2249 2270 2281
Zygalov A.
     Hlas ľudu 476 738 844 1477 1970* 2209 2210*
     Slovenský denník 114*
Žarkov N.
     Práca 1133*
Žatko A.
     Práca 468
     Smena 213
Žatko J.
     Ľud 67
     Pravda 132 162 636 1161 1175
     Smena 159 216 234 265 287 314
     Československý šport 82
Žebenev V.
     Hlas ľudu 768 905 1516 1517 1830 2115
     Práca 1039
Želtonožko V.
     Šport 443
     Pravda 3006*
     SME 638*
     Technické noviny 629*
Žemla M.
     Pravda 1114
Žežerun B.
     SME 648
Žigman M.
     Hlas ľudu 675
Žikavský Š.
     Pravda 1227 1421 1443
     Smena 173 191
Žilko D.
     Hlas ľudu 2279 2391 2392
     Práca 1308
Žugec M.
     Pravda 680 704 735 767 829
     Štart 20
Žuk A.
     Práca 1916*
Žuk H.
     Hlas ľudu 88 292 313 613 621 629 695
     Práca 590 1364
     Technické noviny 636
     Východoslovenské noviny 64/12 66/01
Žukovič V.
     SME 891*
Žukovin K.
     Východoslovenské noviny 68/30