Wagner K.
     Pravda 1062
Wainwright J. C. J.
     SME 431
     Život 16 20
Wakashima T.
     Pravda 3244
Wardener F.
     Hlas ľudu 2402
     Ľud 333
     Obzor 1
     Východoslovenské noviny 59/03 59/05
     Život 31
Watney C. G.
     Práca 1004*
     SME 631*
Watts W.
     Obrana ľudu 101
Weenink H.
     Hlas ľudu 2 213 1018
     Horizont 1 113
     Šport 282
     Príroda a spoločnosť 22
     Poddukelské noviny 127
     Práca 1160 1161
     Pravda 1 1638 2855 3510 3865
     SME 539 622 630
     Smena 34
     Technické noviny 81 377
     Východoslovenské noviny 68/45
Weinheimer R.
     Obrana ľudu 136
     Práca 241 1494
Weininger J.
     Pravda 3449
Weiss O.
     Hlas ľudu 2216
     Práca 1113
Wenda J.
     Šport 270
     Práca 605 676
Wenda K.
     Šport 268
     Pravda 2664
     Slovenský denník 113
Werle A.
     Ľud 323
Werner D.
     Šport 522
Westbury E. E.
     Šport 344
     Obzor 17
Wester A. E.
     Práca 892
White A. C.
     Ľud 303
     Šport 279
     Pravda 20 3800
     SME 256 544
     Východoslovenské noviny 71/07
Whyatt W.
     Hlas ľudu 2642
     Ľud 221
     Šport 507
     Práca 1001 1524 1525
     SME 1129
Widlert K.
     Šport 520*
     SME 124 251*
     Technické noviny 478* 481 649
Wiedenhoff C.
     Hlas ľudu 1141 1223*
     SME 380
     Technické noviny 534
Wielgos O.
     Pravda 23
Willemsens L. C.
     Práca 1400
Williams P. H.
     Hlas ľudu 35 2517
     Práca 1401 1496
     Pravda 31
     SME 549 569 598
Willmott A.
     Hlas ľudu 1336 1337 1646
Wills W. H.
     Pravda 3519
Wilson V.
     Východoslovenské noviny 68/36
Winter R.
     Obrana ľudu 17
Wirtanen E. A.
     Hlas ľudu 62 215 271 381 651
     Ľud 144
     Šport 265
     Poddukelské noviny 115 158 170
     Pravda 152 85 96 2610
     SME 692
     Smer 110 184
     Československý šport 150
     Život 39
Witt A.
     Šport 545
Wittner L.
     Východoslovenské noviny 74/10 74/20 744 1029
Woerden van J.
     SME 958
Wojtyla K.
     Fakty 1
     Hlas ľudu 2009
     Pravda 2300
     Slovenský denník 3
Wolanski E.
     Hlas ľudu 1581
Woszczynski S.
     Práca 1174* 2022
Wotawa A.
     Hlas ľudu 1479
     Šport 241
     Práca 1225 1307
     Východoslovenské noviny 69/59
Wróbel M.
     Fakty 104
     Hlas ľudu 1580* 2010
     Ľud 8
     Šport 251
     Práca 40 41 44 75 90 91 140 444 448 463 508 527 683 819 999
  1589
     SME 36 1134
     Východoslovenské noviny 66/24
Wurzburg O.
     Fakty 31
     Hlas ľudu 33 643 2412 2556 2628
     Horizont 101
     Ľud 178 334
     Šport 99
     Práca 1440 1441 1695 1960 1961 2065
     Pravda 2701 2901 3142
     SME 673 1156
     Technické noviny 302