Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(28. 9. 1968)


Problém č. 33

Otto B. Wurzburg

Deutsche Schachzeitung 1895

(British Chess Magazine 1896)

Mat 3. ťahom (3+5=8)Kontrolná notácia: bKc5 De2 Sd7, čKb7 Pa6 a7 e5 g5 – trojťažka.

Priesečníková kombinácia, pri ktorej sa ťahom slabšej bielej figúry po línii umožňuje ťah silnejšej figúry po tej istej línii opačným smerom, pričom sa slabšia figúra zúčastňuje na matovaní sa volá Turtonovo zdvojenie, ktorá je spracovaná aj v dnešnej úlohe dnes už nežijúceho amerického problémistu Otta Wurzburga (1875–1951). Za svojej 50–ročnej tvorivej práce zložil vyše 1200 úloh a dúfame, že aj dnešná sa vám bude páčiť.


Viedenská hra

je šachové otvorenie, ktoré bolo rozpracované prvýkrát viedenskými šachistami ešte v XIX. storočí. Že ešte nestratilo popularitu svedčí nasledujúca ukážka, ktorá bude po rušných dňoch iste každému zrozumiteľná.


b: Minev – č: Medina

Viedenská hra, Monte Carlo 1968

1.e4 e5 2.Jc3 Jf6 3.f4 d5 4.f:e5 J:e4 5.Jf3 Se7 6.De2 J:c3 7.d:c3 0-0 8.Sf4 c5? (oslabuje pole d5, lebo už nejde hrať c6) 9.g3! Jc6 10.Sg2 Db6 11.b3 (nešlo 11.0-0-0? d4! 12.c4 Jb4!! s nebezpečným útokom) 11...d4 12.c4 Sf5 13.0-0 Vae8 14.Dd2 Sd8 15.Vf2 Sc7 16.Vaf1 Sg6 (zdvojenie veží sa ukáže byť základom silného útoku, ktorý povedie k rýchlemu víťazstvu) 17.Jh4 S:e5? 18.J:g6 h:g6 19.Sd5 Dc7 20.Sg5 Sf6 21.S:f6 g:f6 22.Dh6! a biely sa vzdal, lebo proti hrozbám D:g6+ alebo V:f6 s ďalším V:g6 niet obrany.

Riešenie problému č. 28 (Schönberger) z 10. 8. t. r. Pred úvodníkom je na jediný ťah čierneho 1...b1D(V) pripravený 2.Vf2 mat. No vyčkávajúceho ťahu niet. Preto 1.D:b2 a na ľubovoľný ťah čierneho príde vždy 2.Df2 mat. Pozoruhodná téma, spracovaná v miniatúrke. –aj–


Vzad <<  >> Vpred