Vzad <<  >> Vpred

ŠACHY

Vedie: I. Ivančo

(3.8.1956)Podivné stroje

Za čias Márie Terézie žil v Bratislave Vlk Kempelen, občan mimoriadneho technického citu. Pri istej príležitosti sľúbil cisárovnej, že zostrojí nevídaný aparát. Trvalo mu to šesť mesiacov, kým na viedenskom dvore prvý raz predviedol svoj šachový automat.

Za automatom veľkosti písacieho stroja sedela vosková figúra Turka s dlhou fajkou. Na stole bola šachovnica a vo vnútri, ako to Kempelen pred každým predstavením ukazoval, bol umiestený stroj, ktorý musel vynálezca po každých 10-12 ťahoch naťahovať. Ak súper urobil ťah, Turek hlavou zakýval, keď súper spravil chybu, tak zase hlavou pokrútil. Automat videla takmer celá Európa. Turek vyhrával svoje partie a dvorania Petrohradu, Berlína i Paríža si začali vážiť okrem šachu aj bystrý um slovenského vynálezcu.

Okolo zostrojenia vynálezu kolovalo veľa rečí, jeho tajomstvo však odhalili až tridsať rokov po Kempelenovej smrti, keď stroj už bol majetkom impresária, ktorý ho predvádzal za poplatok. V stroji sa totiž vždy skrýval vynikajúci šachista, ktorý riadil chod stroja a vyhrával partie. Stroj nebol neporaziteľný, ale proti slabším hráčom – a tí boli vždy v prevahe – sústavne vyhrával. Jeden čas hrával za Turka Lewis. Odtiaľ pochádza nižeuvedená partia: 1.e4 c5 2.f4 e6 3.Jf3 d5 4.Sb5+ Sd7 5.S:d7+ J:d7 6.e5 Jh6 7.c3 Se7 8.d4 c4 9.0-0 b5 10.Se3 Jf5 11.De2 J:e3 12.D:e3 h6 13.Jbd2 a5 14.h3 Jf8 15.Jh2 Jh7 16.De2 g5 17.f5 e:f5 18.V:f5 0-0 19.Dh5 Va6 20.Jg4 Db6 21.Vaf1 De6 22.V1f3 b4 23.Jf1 b:c3 24.b:c3 Dg6 25.Jg3 Kg7 26.Je3 De6 27.Jg4 Dg6 28.D:g6+ f:g6 29.V:f8 J:f8 30.Je3 Je6 31.J:d5 Sa3 32.Vf6 Sc1 33.Je4 Jc7 34.J:c7 Va7 35.Jd6 Kh7 36.Jde8 Se3+ 37.Kf1 Sd2 38.Vf7+ Kg8 39.e6 S:c3 40.Jf6+ Kh8 41.Vh7 mat. Z dnešného poňatia šachového boja nemá táto partia veľkú hodnotu, oceníme ju, ak si uvedomíme, že sa dátuje zo začiatku XIX. storočia.

Málokomu je známe, že Kempelenov vynález aj napodobnili. Roku 1844 zostrojil Francúz Houdin podobný prístroj. Svoje tajomstvo neveľmi skrýval a tak sa stalo, že zakročila polícia a mrzáčka, ktorý bol v stroji skrytý, vyslobodila. Ďalší osud Houdinovho stroja je neznámy. Kempelenov prístroj odkúpil istý Američan, u ktorého pri veľkom požiari prvá "šachová mašina" zhorela.

Otázka šachového automatu – ale už bez fígľov – sa opäť stáva aktuálnou. Na Všesväzovej výstave v Moskve vystavila Akadémia vied SSSR svoj vysokovýkonný elektrický počítací stroj, ktorý okrem matematických výpočtov je schopný riešiť aj šachové úlohy. Zdá sa nám to neuveriteľné, ale ak si uvedomíme, že automat robí čisto mechanickú prácu, uveríme možnosť takejto konštrukcie tým skôr, že návštevníci výstavy sa o tom mohli na vlastné oči aj presvedčiť. Neznamená to ešte koniec šachovej hry, lebo doteraz sa ešte nikomu nepodarilo vynájsť stroj, ktorý by dokázal jednotlivé postavenia vyhodnotiť a tak si vybrať najlepší ťah. Máme na mysli priebeh šachovej partie a nie vopred stanovenú podmienku "mat tým a tým ťahom".


Riešenie dvojťažky zašlite na adresu našej redakcie do konca augusta 1956 s označením "Šachy".

Mesačne päť správnych riešiteľov odmeníme knižnou cenou.


31. Friedrich Wardener

Deutsche Schachzeitung 1900

Biely na ťahu dá mat druhým ťahomVzad <<  >> Vpred