Vzad <<  >> Vpred

ŠACHY

Vedie: I. Ivančo

(27.7.1956)Marianské Lázně – Praha 1956

V júni sa u nás konal medzinárodný turnaj na pamäť W. Steinitza, o ktorý bol veľký záujem. Pozornosť šachistov sa zvýšila aj preto, lebo na turnaji sa zúčastnili dvaja sovietski veľmajstri: Flohr o Ragozin. O výsledku turnaja stručne písala denná tlač. Čitatelia, i keď nemohli sledovať priebeh celého turnaja, sa dozvedeli, že víťazom sa stal medzinárodný veľmajster dr. Filip.

Pretože slovenskí šachisti nemali o turnaji podrobné zprávy, nebude od veci, ak spomenieme aspoň príhodu z jednej partie. V partii Balanel-Filip došlo k postaveniu b. Kf2, Dh3, Jd4, Pc2, c3, g3, h2 – č. Kd7, De4, Se6, Pa6, b5, c7, d6, g6, v ktorom biely pečatil. Materiálna prevaha čierneho, centrálne umiestnenie dámy a voľný pešiak dávajú čiernemu veľké možnosti na výhru. Pretože pri veľkých turnajoch robia analýzu prerušených partii zvyčajne takzvaní sekundanti, spoliehal sa dr. Filip na nich. Po všeobecnom posudku vyplývajúcom z ich analýzy navrhli mu, že najjednoduchšie bude hneď uplatniť voľného pešiaka a6 jeho postupom. Unavený z cesty dôveroval dr. Filip sekundantom a bez kontroly po 41.Dh8 zahral 41...a5. Po ďalších 42.Dg7+ Kc8 43.Df8+ Kb7 44.De6 smutný zistil, že sekundantom nemožno vždy veriť. Stratil totiž nielen najdôležitejších pešiakov na dámskom krídle, ale aj možnosť výhry. V ďalších kolách sa už neobracal na sekundantov. Povráva sa, že asi práve preto zvíťazil.

Za Filipom skončili na ďalších miestach: 2. Ragozin, 3.-4. Flohr a Pachman, S. Stahlbsrg. Preborník republiky Šefc z Bratislavy skončil na 6.-10. mieste (napodiv, o tom sme sa v denníkoch nič nedočítali!) s Pilníkom, Rejfířom, Ježkom a Szilágyim. Na podklade tohto výsledku dá sa očakávať, že ČSR bude zastúpená na XII. šachovej olympiáde okrem našich veľmajstrov aj Šefcom, Rejfířom a Ježkom.

Záverom si všimnite ešte partiu Wade-Pachman, v ktorej čierny poučným spôsobom zlepšoval umiestnenie a súhru svojich figúr, až z toho vznikol jednoduchý mat. 1.c4 Jf6 2.Jc3 c6 3.Jf3 d5 4.d4 c5 5.Sg5 c:d4 6.J:d4 e5 7.Jf3 d4 8.Jd5 Se7 9.J:e7 D:e7 10.e3 d:e3 11.S:e3 Jc6 12.Se2 0-0 13.0-0 Vd8 14.Dc2 e4 15.Jd2 Jd4 16.S:d4 V:d4 17.Dc3 Vd8 18.Jb3 Sg4 19.f3 e:f3 20.S:f3 S:f3 21.V:f3 Vac8 22.Ve1 Dc7 23.c5 h6 24.De5 Dc6 25.h3 Vd5 26.Df4 Vcd8 27.Kh2 Dd7 28.Vff1 Vg5 29.Dc4 Ve8 30.Vf2 Ve4 31.Dc2 De6 32.Vd2 Jd5 33.Dd3 De5+ 34.Kh1 Jf4 35.Dd6 Df5 36.Dd7 V:e1+ 37.Kh2 D:d7 38.V:d7 V:g2 mat. Ako vidieť, v šachu je dôležité, aby figúry pôsobili. Možno povedať aj to, že solídne vedený útok je predpokladom víťazstva.


Pre našich riešiteľov sme vybrali opäť dvojťažku meredith. Čierny kráľ je aj teraz skoro celkom opustený. Úlohou bieleho je prekonať aj poslednú oporu čierneho "monarchu".

Riešenie dvojťažky zašlite na adresu našej redakcie s označením "Šachy" do konca augusta 1956.

Mesačne päť správnych riešiteľov odmeníme knižnými cenami

Obvyklých päť knižných odmien sme zaslali týmto riešiteľom: Jozef Fečer, Nitra, námestie 1. mája 7; Ján Nízky, Žilina, ulica 28. októbra 2288; Gabriel Mlynárič, Nové Mesto nad Váhom, Bernolákova 755; Alojz Tararik, Nejdek, Stalinova 201; Juraj Zdravecký, Duplín, č. 59 (okr. Svidník).


30. Frederick Gamage

Deutsche Schachzeitung 1905

Biely na ťahu dá druhým ťahom matVzad <<  >> Vpred