Vzad <<  >> Vpred

ŠACHY

Vedie: I. Ivančo

(10.8.1956)Polofinálové turnaje

Po skončení štvrťfinálových turnajov sa domáci šachisti pripravujú na ďalšiu, piatu etapu preboru ČSR. Polofinálové turnaje budú tohto roku v ústeckom, olomouckom kraji a v meste Bratislave. Celkove sa na nich zúčastní štyridsaťosem šachistov. Sú to jednak účastníci minuloročného preboru, jednak víťazi štvrťfinálových turnajov. Zo slovenských hráčov majú právo na účasti: Komora (Ban. Bystrica), dr. Zobel (Nitra), Tepper (Rim. Sobota). E. Kozma, J. Kozma, dr. Lax, dr. Nemec, dr. Ujtelky a Ivančo (všetci z Bratislavy). Podľa predbežných informácií sa však dr. Ujtelky na týchto turnajoch nezúčastní, lebo bude sprevádzať československé reprezentačné mužstvo na šachovú olympiádu do Moskvy.

Najmladším účastníkom polofinálových turnajov bude Komora, ktorý práve v tomto roku zložil skúšku dospelosti. Na štvrťfinálovom turnaji v Lučenci skončil na prvom mieste, čím splnil technické podmienky na priznanie titulu "kandidát majstra". Musíme poznamenať, že starí šachoví majstri Prucha a Dobiáš skončili za ním až na štvrtom a piatom mieste. Najstarším účastníkom bude dr. Zobel, víťaz štvrťfinále v Tren. Tepliciach. Na ukážku uverejňujeme jednu jeho partiu z tohto turnaja. Ančin-dr. Zobel 1.d4 Jf6 2.Jf3 e6 3.g3 b6 4.Sg2 Sb7 5.0-0 Se7 6.c4 0-0 7.b3 d6 8.Sb2 Jbd7 9.Jc3 Je4 10.Dc2 J:c3 11.S:c3 f5 12.Jg5 S:g2 13.J:e6 Se4 (rozhodujúci medziťah) 14.Dd2 Dc8 15.d5 f4 16.g:f4 Jf6 17.f3 Sf5 18.J:f8 D:f8 (Postavenie pre bieleho je už prehrané, ale čierny šikovne nachádza najjednoduchšiu cestu k výhre.) 19.Kh1 Df7 20.e4 J:e4! 21.f:e4 S:e4+ 22.Kg1 Dg6+ 23.Kf2 Sh4+ 24.Ke3 (Na Ke2 by prišlo Dg4+) 24...Ve8 25.Vg1 Sg2+ a biely sa vzdal. Na tomto turnaji dobrý výkon podal aj dr. Lax, jeho partia s Perlom mala tento priebeh: 1.c4 Jf6 2.Jc3 d6 3.e4 e5 4.d3 Jc6 5.Jge2 h6 6.h3 g6 7.Se3 Sg7 8.Dd2 Je7 9.d4 e:d4 10.J:d4 a6 (Aspoň tretia chyba čierneho proti duchu teórie otvorenia a vývinu figúr.) 11.Se2 Sd7 12.g4 Jc6 13.Jc2 De7 14.f3 g5 15.0-0-0 0-0-0 16.Kb1 Kb8 17.Jd5 J:d5? (Čierne figúry sa už nedostanú vôbec k hre, zatiaľ čo po textovom ťahu čierny priam núti bieleho k útoku.) 18.c:d5 Ja7 19.Jd4 c5 20.d:c6 e.p. J:c6 21.J:c6+ S:c6 22.Db4 Kc8 23.Sb6 Vd7 24.Vc1 d5 25.V:c6+!! b:c6 26.S:a6+ Kb8 27.Sc5+ Vb7 28.S:e7 V:b4 29.S:b4 Ka7 30.Sd3 Vb8 31.Sc5+ Ka8 32.b3 d:e4 33.S:e4 Kb7 34.Vd1 čierny sa konečne spamätal a kapituloval.


Riešenie úloh z posledných čísel Života: č. 25 (Czarnecki) 1.Jb6-c4!! – č. 26 (Speckmann) 1.g4-g5!! – č. 27 (Kotrč) 1.Ke5-d5!! – č. 28 (Mendheim). Riešenie neuvádzame, lebo na diagrame boli dve chyby. Opravte si ich položením čierneho pešiaka na c6 a odstránením bieleho jazdca z h6! Správne postavenie malo byť: b. Kg1, Da5, Vd7, Vh7, Jc5, Jg7, Pf5, g2 – č. Kb8, De2, Vb2, Vc8, Sa6, Sg5, Jg8, Pa7, b7, c6, d5, e5, f6. – Mat siedmym ťahom. Veríme, že tentoraz už naši čitatelia nájdu riešenie. – č. 29 (Jonsson) 1.Dh2-h6!!


Riešenie dnešnej dvojťažky a Mendheimovej úlohy zašlite do konca augusta na adresu našej redakcie s označením "Šachy".

Mesačne päť správnych riešiteľov odmeníme knižnou cenou.


32. Benjamin G. Laws

British Chess Magazine 1885

Biely na ťahu dá mat druhým ťahomVzad <<  >> Vpred