Vzad << >> Vpred

ŠACH

(30.9.2010)


Skladba č. 3800A. C. White

Football Field 1910

Mat 3. ťahom (10–7)V jubilejnej skladbe excelujú pešiaci

Kontrolná notácia diagramu: b. Ke7 Va4 Vc4 Pb5 c2 d2 e2 f2 g2 h5 (10), č. Ke5 Pb3 c7 d7 f7 g7 h3 (7), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Stovkové jubilejné číslo má sympatická storočná trojťažka významného amerického autora Alaina Whitea (1880–1951). Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e–mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3796 (Nemček): Zdanlivé hry (ktoré vychádzajú aj po 1.g5? Dc7!) 1...De5+, D:f4+ 2.K:e5, K:f4 mat, zvodnosť 1.Jg6? hrozí 2.Dh3 mat, 1...De5+, D:f4+ 2.J:e5, Jg:f4 mat, 1...Sh4!, riešenie 1.Dd7 hrozí 2.Db5 mat, 1...De5+, D:f4+ 2.d:e5, Je:f4 mat. Trojfázová zámena dvoch matov. – Vypísanú odmenu vyhráva Henryk Kalafut, 18 Albert St., Apt. 4, Garfield, NJ 07026, USA.

● Predbežný výsledok skladateľskej súťaže Pravda 2008–2009 v oddelení "ostatných skladieb": I. cena B. Formánek 3758, II. cena Lačný + Sovík + Salai + Gvozdják 3703, III. cena D. Novomeský 3675, 1. čestné uznanie Š. Sovík 3756, 2. č. u. E. Klemanič 3717, 3. č. u. M. Červenka 3734 + 3749 + 3767, zvláštne č. u. ex aequo Z. Labai 3726 a J. Ložek 3671, pochvalné zmienky ex aequo S. Hudák 3669, K. Mlynka 3679, Klemanič+Kovalič 3697, J. Valuška 3753, J. Ložek 3739, M. Šemrinec 3708 a cena pre začínajúceho autora P. Zavacký 3732. Rozhodcom bol Ladislav Packa. (kh)


Vzad << >> Vpred