Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(21.3.2001)Skladba č. 99Otto Wurzburg

Prager Presse 1921

Mat 6. ťahom (3–4)Kontrolná notácia diagramu: b. Kg1 Db6 Pb2 (3), č. Ka4 Sh1 Pc6 g2 (4), biely začne a dá mat najneskôr šiestym ťahom.

Otto Wurzburg (10. júla 1875 – 1. októbra 1951) patril k najvýznamnejším americkým šachovým skladateľom. Vytvoril okolo 1200 skladieb rôznych žánrov, ktoré vynikali originalitou, ekonomickou konštrukciou a výbornými úvodníkmi, často sa venoval miniatúrkam. Šesťťažka na diagrame je zaujímavá aj tým, že obsahuje zdanlivú hru 1...c5 2.Db7! c4 3.Db6, resp. 2...Ka5 3.b3 atď. Aký bude úvodník?

Riešenie šachovej skladby: 1.Db8! tempo 1...c5 2.Db7! c4 3.Db6 c3 4.b:c3 Ka3 5.Db1 Ka4 6.Db4 mat, 2...Ka5 3.b3! c4 4.b:c4 Ka4 5.Db2 Ka5 6.Db5 mat, 1...Ka5 2.b3 c5 3.Db7 c4 4.b:c4 atď., 2...Ka6 3.b4! c5 4.b:c5 Ka5 5.Db3 Ka6 6.Db6 mat. Po vynikajúcom úvodníku krásne trojité echo: stojí za zmienku, že po 1.Db7? Ka5! by sa dostal do nevýhody z ťahu biely...


Vzad <<  >> Vpred