Kaďourek E. 39 65 79
Kakovin A. S. 42
Kálniczky G. 51
Karkuš D. 35
Katreniak V. 36 47 69
Kniška P. 48
Koroľkov V. A. 59
Kotzig A. 112
Kováč R. 70
Kováčik J. 28 104
Kozinka J. 15 117
Krčméry Š. 55
Kricheli J. 146
Krúteľ J. 33