Pachman V. 123 142
Pál J. 18
Pekár G. 116 121 130
Pericht A. 96
Pituk A. 1 52
Polaček L. 34
Pongrácz A. 24
Potočný V. 10
Pramuga Ľ. 124