Sachsel R. 64
Salai L. sr. 12 16 50
Sečkár M. 19
Skuja A. 155
Sloboda P. 29
Sobek K. 63
Sova J. 86 97
Spóner A. 46
Šefc J. 5
Šteis R. 128
Štrba F. 23