Vzad <<  >> Vpred

Vzad << Výsledky >> Vpred

Pravda 1981-1982

(20.7., 27.7., 3.8., 17.8., 24.8., 31.8.1984)

Dvojťažky   Ostatné problémy


Na našej dvojročnej skladateľskej súťaži pre československých autorov sa zúčastnilo pôvodne 150 originálov, uverejnených v našej rubrike v rokoch 1981 a 1982 (prípadne ich opravy publikované neskôr). Z toho bolo 107 dvojťažiek, 16 trojťažiek, 6 mnohoťažiek, 9 štúdií a 12 iných problémov. Po vylúčení nepôvodných (č. 1304) a neopravených nekorektných problémov (1281 Salai, 1295 Valent, 1384 Mydlo, 1388 Štúň), ako aj skladby rozhodcu (1330) ostalo v súťaži 144 skladieb, z toho 106 dvojťažiek, 16 trojťažiek, 4 mnohoťažky, 8 štúdií a 10 iných problémov.

Vzhľadom na počet a úroveň skladieb sme súťaž rozdelili na dve oddelenia: A. dvojťažky (rozhodca Juraj Brabec), B. ostatné problémy (Bedrich Formánek). Osobitne sa hodnotili skladby začínajúcich autorov, za ktoré sa pokladajú problémy uverejnené do troch rokov od dátumu prvotiny. Spomedzi dvojťažiek bolo takých skladieb 48 (z toho 9 prvotín), spomedzi ostatných problémov 8 (2 prvotiny). Komentáre k súťaži a k jednotlivým vyznamenaným skladbám napísali rozhodcovia.


A. DvojťažkyPriemerná úroveň súťažných skladieb bola pomerne dobrá, i keď mám dojem, že o niečo nižšia ako v predchádzajúcej dvojročnici. Platí to však predovšetkým o skladbách, ktoré sa medzi vyznamenané nedostali. Vyznamenané problémy obsahujú viaceré originálne myšlienky a v niektorých prípadoch majú veľmi dobrú konštrukciu. Potešiteľný je aj veľký počet odmenených autorov, čo svedčí o tom, že v oblasti dvojťažkovej skladby je u nás naozaj široká základňa na veľmi dobrej úrovni. Poradie som stanovil takto (pri výbere vyznamenaných skladieb mi pomáhal Ľudovít Lehen):I. cena – Pravda 1981-1982

č. 1287, 27.11.1981

Ľudovít Lačný

Žiar nad Hronom

Mat 2. ťahom


 

II. cena – Pravda 1981-1982

č. 1280, 23.10.1981

Peter Frolkovič, Bratislava

Mat 2. ťahomI. cena (č. 1287, 27.11.1981) Ľudovít Lačný (Žiar nad Hronom): 1. zvodnosť 1.Vd6? (hrozí 2.Sd2 mat), 1...Sd3 2.V:d3 mat, 1...Sd5!, 2. zvodnosť 1.Vd3? (šach), 1...S:d3 2.Db6 mat, 1...K:d3!, riešenie 1.Db6 (hrozí 2.Sd2 mat) 1...S:d3 2.Vd6 mat (1...Kf3 2.Sd2 mat). Cyklická zámena úvodníkového a variantového ťahu bieleho v troch fázach pri rovnakej obrane čierneho – to je prvé spracovanie tejto novostrategickej témy z oblasti úvodníkového paradoxu. Vysoko originálne a konštrukčne veľmi dobre zvládnuté dielo.

II. cena (č. 1280, 23.10.1981) Peter Frolkovič (Bratislava): Zdanlivé hry 1...d6, f5 2.Jc7, Jf4 mat, 1. pokus 1.Sg3? hrozí 2.Jc7 mat, 1...Je5!, 2. pokus 1.V:f7? hrozí 2.Jf4 mat, 1...Jf6!, riešenie 1.Dd3 hrozí 2.S:d7 a Df5 mat, 1...Je5, Jf6 2.Jc7, Jf4 mat. Dombrovskisova téma založená na mechanizme antikritických ťahov bola už veľakrát spracovaná. V tejto skladbe je však doplnená zámenou obrán, ktorá strategickou motiváciou organicky zapadá do tematického obsahu. Nešlo by to bez dvojitej hrozby?III. cena – Pravda 1981-1982

č. 1286, 27.11.1981

Ľudovít Lačný

Žiar nad Hronom

Mat 2. ťahom


 

IV. cena – Pravda 1981-1982

č. 1322, 19.3.1982

Jozef Taraba, Kežmarok

Mat 2. ťahomIII. cena (č. 1286, 27.11.1981) Ľudovít Lačný (Žiar nad Hronom): 1. zvodnosť 1.Sf1? hrozí 2.D:c4 mat, 1...Ke4 2.D:c6 mat, 1...Jd4!, 2. zvodnosť 1.Sc7? hrozí 2.D:c6 mat, 1...Ke4 2.V:e5 mat, 1...Vd6!, riešenie 1.Db3 hrozí 2.V:e5 mat, 1...Ke4 2.D:c4 mat (1...e4 2.Je3 mat). Hrozbový paradox v cyklickej forme – esteticky pôsobivá téma, ktorá však od svojho vzniku r. 1968 bola len málo obohatená o nové prvky. V tejto skladbe zaujme najmä otváranie, priväzovanie a odväzovanie čiernych kameňov.

IV. cena (č. 1322, 19.3.1982) Jozef Taraba (Kežmarok): Zvodnosť 1.Dd6? tempo 1...Jg6~ 2.Je7 mat, 1...J:e5!, 1...Jg5~ 2.S:e4 mat, 1...J:e6!, riešenie 1.Dh6 tempo 1...Jg6~, J:e5, Jg5~, J:e6 2.Df6, Je7, Jg7, S:e4 mat. Predĺžené obrany vyvracajúce sekundárnu hrozbu ju v druhej fáze umožňujú. Dvojnásobný sekundárno hrozbový paradox vo výraznej forme. 

1. č. u. – Pravda 1981-1982

č. 1345, 25.6.1982

Ivan Skoba

Rožnov pod Radhoštěm

Mat 2. ťahom

a) diagram b) Vc2-f5


2. č. u. a I. cena

pre začínajúceho autora

Pravda 1981-1982

č. 1278, 9.10.1981

Ján Dučák, Kežmarok

Mat 2. ťahom

 1. čestné uznanie (č. 1345, 25.6.1982) Ivan Skoba (Rožnov pod Radhoštěm): a) 1.Ja4 hrozí 2.Vc4 mat, 1...D:c5, D:d5, e2 2.De5, e:d5, Vd2 mat, b) 1.d:c6 hrozí 2.Jb5 mat, 1...D:c5, D:d5, e2 2.e5, V:d5, Dd2 mat. Prvé spracovanie originálnej a esteticky pôsobivej myšlienky. Matujúce kamene a polia sú v oboch fázach totožné, ale navzájom cyklicky posunuté. Vtipný nápad s preložením Vc2.

2. čestné uznanie a I. cena pre začínajúceho autora (č. 1278, 9.10.1981) Ján Dučák (Kežmarok): Zvodnosť 1.Kc5? hrozí 2.V:d5 mat, 1...d4, V:e8, J:b6, S:d3, Sd6 2.De4, D:g5, S:c7, J:d3, S:d6 mat, 1...Sg2!, riešenie 1.e:f7 hrozí 2.Ve6 mat a rovnaké varianty, ale s inými obrannými motívmi. Cyklická zámena piatich obranných motívov je obdivuhodný výkon. Bližšou analýzou však zistíme, že uvoľnenie matovej siete sa uskutočňuje raz braním, druhý raz zaclonením, a najmä, že väčšina obrán je spojená s braním. Bohatá, ale esteticky menej príťažlivo podaná téma.3. č. u. – Pravda 1981-1982

č. 1237, 24.4.1981

Ján Kovalič

Spišská Nová Ves

Mat 2. ťahom


 

4. č. u. – Pravda 1981-1982

č. 1349, 23.7.1982

Jozef Havran, Šaľa

Mat 2. ťahom3. čestné uznanie (č. 1237, 24.4.1981) Ján Kovalič (Spišská Nová Ves): 1. zvodnosť 1.Sb3? hrozí 2.Dc4 mat, 1...K:b3 2.Db5 mat, 1...d5!, 2. zvodnosť 1.Sa4? hrozí 2.Db5 mat, 1...K:a4 2.Dc4 mat, 1...c6!, riešenie 1.c:d6 hrozí 2.Sc5 mat, 1...c:d6, S:d6 2.Dc4, Db5 mat. Recipročný hrozbový antiparadox – málo spracovávaná téma pre svoju nižšiu estetickú účinnosť. V tomto prípade je však doplnená zámenou obrán a dobrým strategickým obsahom.

4. čestné uznanie (č. 1349, 23.7.1982) Jozef Havran (Šaľa): Zdanlivé hry (aj po zvodníku 1.Df4? hrozí 2.Jd4 mat) 1...e:d6, e:f6 2.D:f6, D:f6 mat, zvodnosť 1.Se5? hrozí 2.D:d7 mat, 1...e:f6, d5 2.Dd6, D:b6 mat, 1...d6!, riešenie 1.Jd5 hrozí 2.Jc7, Jf4 mat, 1...e:d6, K:d6 2.Df6, D:b6 mat. Dva odchody tematických kameňov z brania vedú nakoniec ku "skorokolotočovej" zámene. Úvodník dávajúci voľné pole je skrytejší než zvodník a prispieva ku gradácii obsahu.Pochvalná zmienka a II. cena pre začínajúceho autora (č. 1218, 30.1.1981) Milan Cerulík (Nová Dubnica): b. Ka3 Da8 Vc1 Sc2 Sg3 Jc3 Jf8 Pa5 d3 d5 e6 (11), č. Kc5 Pb6 c6 c7 d6 d7 e3 (7), mat 2. ťahom: Zdanlivé hry 1...b6~, c:d5, d:e6, e2 2.Da7, D:d5, J:e6, Sf2 mat, riešenie 1.Je2 tempo 1...b:a5, b5, c:d5, d:e6, Kb5, K:d5 2.D:a5, Sb3, Sa4, D:c6, Sa4, Sb3 mat. Bohatá zámena hier s výborným úvodníkom.

Pochvalná zmienka (č. 1247, 12.6.1981) Marián Križovenský (Vranov nad Topľou): a) b. Kg6 Dd7 Va6 Ve4 Sg7 Ja4 Jd1 Pa3 c2 c5 c6 d6 f4 g3 (14), č. Kd5 Pa7 b6 d4 f6 (5), b) postavenie otočiť okolo stĺpca d, mat 2. ťahom: a) 1.c7 tempo 1...Kc4, b5, f5, Ke4, d3 2.Jde3, De6, Vd4, Dc6, Jdc3 mat, b) 1.e7 tempo 1...Kc4, b5, f5, Ke4, d3 2.De6, Vd4, Dc6, Jdc3, Jde3 mat. Cyklická zámena piatich matov, ale optický dvojník v sebe zahŕňa predsa len príliš veľa zmien.

Pochvalná zmienka (č.1305, 15.1.1982) Milan Bednár (Kurima): b. Kf2 De8 Vc1 Ve2 Sd2 Sh1 Je1 Je7 Pa4 d3 d6 g4 (12), č. Kd4 Vg6 Sb6 Sf5 Jd7 Jh8 Pb3 b5 b7 f3 f6 g5 (12), mat 2. ťahom: Pokusy 1.Ve3, S:f3, g:f5, Ve6? s hrozbami 2.J:f3, J:f5, Ve4, Se3 mat viaznu na 1...Je5, S:d3, f:e2, S:e6! riešenie 1.a:b5 hrozí 2.Vc4 mat, 1...Je5, S:d3, f:e2, S:e6 2.Se3, J:f3, J:f5, Ve4 mat. Pseudo-Hanneliusova téma v štyroch variantoch. Škoda len, že zoslabujúci motív blokovania matového poľa je vo fáze 1.Ve6? nahradený braním matujúceho kameňa.

Pochvalná zmienka (č. 1348, 9.7.1982) Zoltán Labai (Milanovce): b. Kc2 Dc4 Vd7 Vh5 Sc5 Se4 Jh4 Pb7 d3 d6 (10), č. Ke5 Dg3 Va5 Vg4 Sf4 Sg8 Je2 Jf5 Pa4 c6 c7 e3 e6 f6 h6 (15), mat 2. ťahom: Zvodnosti 1.Ve7, b8J, d:c7? s hrozbami 2.V:f5, Jc6, Sd6 mat viaznu na 1...Vg5, Va6, Vg5!, riešenie 1.Sf3 hrozí 2.De4 mat, zakaždým varianty 1...Sg5, V:c5 2.Jg6, D:c5 mat. Dva rozličné obranné motívy sa v štyroch fázach zamenia vždy za iné. Zaujímavá myšlienka z oblasti slovenskej školy.

III. cena pre začínajúceho autora (č. 1224, 27.2.1981) Milan Cerulík (Nová Dubnica): b. Kb2 Dh2 Vh3 Sb1 Jd7 Je1 Pa7 c6 d2 d3 e4 f2 (12), č. Kd4 Ve6 Sa5 Sd1 (4), mat 2. ťahom: 1.Db8 tempo s matmi Db6, Db4, Dd6, De5, Jf3, Jc2 a d:c3. Predĺžené obrany troch čiernych figúr "po líniách" – veľmi dobrý konštrukčný výkon.

B. Ostatné problémyPestrý sortiment tohto oddelenia obsahoval najmä pekné trojťažky a štúdie a jednotlivo aj iné druhy. Ale iba jedna z mnohoťažiek bola svojím spôsobom skutočne mimoriadna. Vzhľadom na nezvyčajnosť formy kombinácie ašpirovala spočiatku na zvláštnu cenu, nakoniec sa však dostala do čela, ako to odôvodní podrobný komentár. 

 

I. cena – Pravda 1981-1982

č. 1290, 11.12.1981

Ladislav Salai jr., Martin

Mat 14. ťahom


II.-III. cena ex aequo

Pravda 1981-1982

č. 1325, 26.3.1982

Josef Křivohlávek

Uherské Hradiště

Mat 3. ťahomI. cena (č. 1290, 11.12.1981) Ladislav Salai jr. (Martin). Ide o "strategickú" úlohu v pôvodnom zmysle tohto slova (a nie podľa bežného používania v kompozičnom šachu). Stratégiou bieleho je dostať do hry Vb1, čo sa môže uskutočniť iba pochodom kráľa k c2 (s nasledujúcim Vf1 – Kb1 – Vf3 – Pg3). Čierny pritom musí kryť matové polia b7 – c5 – f6 a jeho protistratégiou je preskupiť svoje figúry tak, aby mohol zahrať J:c4. Preto musí dostať svojho Je6 na b7 a Vb7 na b5, čo nie je práve jednoduché. Tieto dva ďalekosiahle pohyby "v tyle" pripomínajú manévre dvoch armád, pripravujúcich sa na rozhodujúcu bitku. Pravda, keby sa biely príliš ponáhľal, stratégia čierneho zvíťazí: 1.Kh2? a4!! 2.Kg1 Je8! (výmena funkcií: Je8 kryje f6 a Vf7 na b7) 3.Kf1 Vc7 4.Ke1 Jd8 (Jd8 na b7, Vc7 na c5) 5.Kd1 Vc6 6.Kc2 Vb5 (Jd8 na c6, Vb5 na c5) 7.Vf1 Jb7 (Vb7 na b7, Vc6 na c5) 8.Kb1 Vc7 9.Vf3 Vf7 (Vb5 na c5, Vf7 na b7) 10.g3 Jd6 (Jd6 na b7) Vf7 na f6) 11.g:f4 (hrozí 12.Jg3 mat), ale 11...J:c4! a čierny sa zachránil. Riešením je preto 1.a4!! s nasledujúcim 2.Kh2... 12.g:f4 e:f4 13.V:f4+ J:f4 14.Jg3 mat, keďže teraz už čierny nemôže zahrať 5...Vb5? pre 6.a:b5! s rýchlym matom. – Možno niekomu bude vadiť, že po úvodníku manévre čierneho strácajú význam, lebo reťaz výmeny funkcií je v jednom ohnivku porušená. Ale prečo by sa mal obsah odohrávať len po úvodníku? – Ostatným účastníkom súťaže odporúčame prekontrolovať korektnosť (lebo dnešné počítače na to nestačia), ako aj jednoznačnosť manévrov čiernych figúr (aby sa nenašiel druhý postup vyvracajúci zvodnosť 1.Kh2? a4 2.Kg1.)

II.-III. cena ex aequo (č. 1325, 26.3.1982) Josef Křivohlávek (Uherské Hradiště): Tematické pokusy 1.Dd7? Db3!, 1.De6? Va7!, riešenie 1.g4 hrozí 2.Vh5+ g:h5 3.D:h5 mat, 1...S:g4 2.Dd7 (hrozí 3.Jf7 mat), 2...Db3 3.Jf3 mat, 1...V:g4 2.De6 (hrozí 3.Jf7 mat), 2...Va7 3.Je4 mat (1...Sd8 2.D:g7, Df2 atď.). Logicko-strategická trojťažka s výraznými estetickými prednosťami, spočívajúcimi v geometrii pohybov bielej dámy a "zadných" čiernych figúr a v absolútnej jednote hlavných variantov. Duál po 1...Sd8 nič neničí. 

II.-III. cena ex aequo

Pravda 1981-1982

č. 1334, 30.4.1982

Zoltán Labai, Milanovce

Mat 3. ťahom


IV.-VII. cena ex aequo

Pravda 1981-1982

č. 1363, 17.9.1982

Ján Kovalič

Spišská Nová Ves

Mat 3. ťahomII.-III. cena ex aequo (č. 1334, 30.4.1982) Zoltán Labai (Milanovce): 1.Sc7 hrozí 2.S:d6 mat, 1...a:b5 2.Dc5 (hrozí 3.D:d6, S:d6 mat) 2...Jf5 3.V:e4 mat, 1...V:b5 2.De3 (hrozí 3.Df4 mat), 2...Je2 3.J:f3 mat (1...c:b5 2.S:d6+ K:d6 3.Dc7 mat). Strategicky bohatšia skladba než č. 1325 (blokovanie poľa, odväzovanie jazdca, priväzovanie pešiaka, zacloňovanie čiernej línie vo dvoch variantoch), ale nie naprosto jednotná (po 2...Je2 jazdec prestáva napádať f3) a s krátkou hrozbou.

IV.-VII. cena ex aequo (č. 1363, 17.9.1982) Ján Kovalič (Spišská Nová Ves): 1.Df3 hrozí 2.De3+ f:e3 3.f:e3 mat, 1...V:e4 2.Sf6+ Ve5 3.D:d5 mat, 1...D:d3 2.Vb4+ Dc4 3.D:c3 mat (2...c:b4 3.Sb6 mat, 1...c4 2.V:b5 atď.). Pomerne jednoduchá, ale sympaticky pôsobiaca idea "vyčistenia" línie od bieleho pešiaka s nasledujúcim väzbovým matom v oboch variantoch.IV.-VII. cena ex aequo

Pravda 1981-1982

č. 1381, 26.11.1982

Marcel Susa, Košice

Mat 3. ťahom


IV.-VII. cena ex aequo

Pravda 1981-1982

č. 1319, 5.3.1982

Peter Gvozdják, Bratislava

Biely vyhráIV.-VII. cena ex aequo (č. 1381, 26.11.1982) Marcel Susa (Košice): Tematické pokusy 1.d6? hrozí 2.Vb8 mat, 1...S:c6!, 1.c:b6? hrozí 2.Da3 mat, 1...Vh4!, zvodnosť 1.Vf5? hrozí 2.V:e5, 1...Jf3 2.d6, 1...g4 2.c:b6 atď., 1...Sh3!, riešenie 1.Je4 hrozí 2.D:e5, 1...Jf3 2.c:b6, 1...g4 2.d6 atď. Nesporne najoriginálnejšia trojťažka súťaže s dôvtipným otváraním a zatváraním rozličných línií a s nečakanou recipročnou zámeno u druhých ťahov bieleho. Autor by však mal ešte pracovať na zlepšení konštrukcie (aby Vf1 bola využitá v skutočnej hre, aby pred úvodníkom nešlo 1...g4 2.c:b6, aby úvodník nebol taký viditeľný a podobne).

IV.-VII. cena ex aequo a I.-II. cena ex aequo pre začínajúceho autora (č. 1319, 5.3.1982) Peter Gvozdják (Bratislava): 1.Jd4 hrozí 2.De2 mat, 1...d1D+ 2.Jc2+ D:c2 3.K:c2 hrozí 4.Dd1 mat, 3...f1D 4.Dd2 mat, 1...f1D 2.De4+ Kd1 3.Db1 mat, 2...Kf2 3.Df3+ Ke1 4.Jc2 mat, 3...Kg1 4.Je2+ a vyhrá (1.Kc2? f1D!, 1.Jc3? f1D!).IV.-VII. cena ex aequo

Pravda 1981-1982

č. 1344, 11.6.1982

Slavomír Svetlík

Slovenská Ľupča

Biely remizuje

 


 

1. čestné uznanie

Pravda 1981-1982

č. 1306, 15.1.1982

Ján Jurčo, Važec

Pomocný mat 3. ťahom

4 riešeniaIV.-VII. cena ex aequo a I.-II. cena ex aequo pre začínajúceho autora (č. 1344, 11.6.1982) Slavomír Svetlík (Slovenská Ľupča): 1.De1 h2 2.Df2! g:f2 3.K:f2 pat, 2...g2+ 3.Ke1 g1D+ 4.Df1! f2+ 5.Ke2 f3+ 6.Kd2 D:f1 pat, 5...D:f1 6.K:f1 f3 7.K:f2 pat. Obe ocenené štúdie nepatria medzi typické diela tohto žánru, svojimi krátkymi priebehmi s ostro pointovanými závermi (séria rozličných matov, resp. obojstranné paty) majú vlastne bližšie k úlohám. Ale azda práve pre svoju nekonvenčnosť si ceny iste zaslúžia (dúfame, že vydrží originalita).

1. čestné uznanie (č. 1306, 15.1.1982) Ján Jurčo (Važec): 1.Kf5 D:a3 2.Ke4 D:a6 3.Vf4 D:d3 mat, 1.Ve6 c3 2.Ke5 Df2 3.Vf5 Dd4 mat, 1.Ve7 c4 2.Ke6 D:g2 3.Vf6 Dd5 mat, 1.Vg5 c:d3 2.Kf5 De2 3.Vf6 De4 mat. Najvyššie ohodnotený pomocný mat so štvornásobným modelovým echom je dokonalý a elegantný, tu však asi najviac bude hroziť predchodca.2. čestné uznanie

Pravda 1981-1982

č. 1390, 23.12.1982

Alexander Fica, Praha

Mat 3. ťahom


3. čestné uznanie

Pravda 1981-1982

č. 1329, 9.4.1982

Bohuslav Sivák, Zvolen

Biely vyhrá2. čestné uznanie (č. 1390, 23.12.1982) Alexander Fica (Praha): 1.Sa7 S:b1 (hrozí) 2.Df7+ K:d4 3.Jc6 mat, 1...V:h5 2.S:a2+ K:d4 3.Jc6 mat, 1...V:c5 2.Df7+ K:d4 3.Jc6 mat, 1...K:d4 2.Je6+ Kd5 3.Jc7 mat. Jediná vyznamenaná úloha českej školy trochu trpí monotónnym opakovaním matujúceho ťahu Jc6, ale nakoniec predsa uspokojí pôsobivou analógiou matu "o poschodie" vyššie a celkovým technickým zvládnutím.

3. čestné uznanie (č. 1329, 9.4.1982) Bohuslav Sivák (Zvolen): 1.Je2+ Kg4! (1...Kf3 2.V:h2, 1...Kg2 2.Vg1+ a vyhrá) 2.Sf5+ K:f5 3.0-0+! Jf3+ 4.V:f3+ Ke4 (4...Kg4 5.Vg3+) 5.Vf4+ a vyhrá. Štúdia so samými šachmi a rýchlym spádom, ale aj s niekoľkými "drobnými" jemnosťami včítane nenápadnej rošády (čo sa dosiaľ v koncovke nepodarilo ani majstrovi sveta).4. čestné uznanie (č. 1357, 27.8.1982) Gejza Reiprich (Vrútky): b. Kh4 Da1 Vg3 Sb4 Je4 Jh7 Pa3 f6 (8), č. Kc4 Pe3 h5 (3), mat tretím ťahom: 1.Dh1! tempo 1...Kb5 2.Jd6+, 1...Kd4 2.Jd6, 1...Kd5 2.Jc3+, 1...Kb3 2.Jd2+, 1...Kd3 2.Jd2 atď. Po úvodníku prebieha všetko akosi strojovo, ale práve úvodník je Loydovsky fantastický: dáma ide na "najhoršie" pole, dáva čiernemu kráľovi piate(!) pole a matuje na siedmich rozličných, poliach. Nešlo to však bez Jh7?

5. čestné uznanie a III. cena pre začínajúceho autora (č. 1391, 23.12.1982) Jan Svoboda (Trnava): a) b. Kg2 Dc3 Vb7 Vd2 Sh4 Ja3 Jh2 Pb2 c7 e4 g5 h5 (12), č. Kf8 Dd7 Vd4 Ve7 Sa4 Sd6 Jf3 Jf7 Pb3 e5 e6 f2 g6 (13), pomocný mat druhým ťahom, b) v mate a) sa odstráni matujúci kameň, c) to isté v b), d) to isté v c), e) to isté v d), f) to isté v e), všade rovnaká výzva: a) 1.D:c7 D:c7 2.Ve8 D:f7 mat, b) 1.Vc8 Vc2 2.Ke8 V:c8 mat, c) 1.Sf8 Jg4 2.Vd8 Jf6 mat, d) 1.J:g5 h:g6 2.Jf7 g:f7 mat, e) 1.f1V Vb8 (Vd7) 2.Vf7 V:d8 mat, f) 1.Sc6 Jb5 2.Sd7 Jc7 mat. Veľmi originálny a náročný nápad, ktorému treba prepáčiť hrubší priebeh a organický duál v e).

Pochvalná zmienka (č. 1317, 26.2.1982) Josef Křivohlávek (Uherské Hradiště): b. Kh7 Da5 Vf4 Jd7 Jf8 Vh6 (6), č. Kd5 Vb3 Sb5 Sh4 Jb2 Pa7 b4 c2 c6 e3 (10), mat tretím ťahom: 1.Ve6 hrozí 2.Ve5+ Kd6 3.Vd4 mat, 1...Jc4 2.Da1 hrozí 3.Dd4, Dh1, Vd4 mat, 1...Jd3 2.D:a7 hrozí 3.Dd4, Vd4 mat, 1...Vd3 2.D:b4 hrozí 3.Dc5, Dd6, Vd6, De4 mat. Dobrá strategická trojťažka s trojitým zacloňovaním "línie" b5-d3-h7, trochu jej však chýba hra po druhých ťahoch bieleho (proti množstvu hrozieb má čierny obrany len v druhom variante).

Pochvalná zmienka (opr. 1336, 7.5.1982) Miroslav Svítek (Turá Lúka): b. Kf1 Db2 Vh3 Sb8 Jb4 Jd3 Pd4 e2 e6 (9), č. Ke4 Sa1 Sg6 Jd8 Pa4 d5 e7 f4 (8), mat tretím ťahom: Zvodnosti 1.Dd2? K:d4, Kf5 2.Jc2+, D:f4+, 1...J:e6 2.Jc5+ Kf5!, 1.Dc2? K:d4, Kf5 2.Dc5+, J:f4+, 1...f3 2.e:f3+ Kf5!, riešenie 1.Da2 K:d4, Kf5, f3 2.Sa7+, D:d5+, D:d5+ atď. Jediná trojfázová trojťažka (so zámenou hier po obranách kráľom), pochopiteľne, musí dostať vyznamenanie, kombinácii však chýba stratégia alebo aspoň vnútorná jednota.

Pochvalná zmienka (č. 1359, 3.9.1982) Oto Mihalčo (Košice): b. Ka2 Pb2 d4 e5 (4), č. Ka4 Pa5 d5 f3 h3 (5), biely vyhrá: 1.e6 f2 2.e7 f1D 3.e8D+ Db5 4.b3+, 3...Kb4 4.De7+ Kc4 5.Dc5+ Kd3 6.Db5+, 4...Ka4 5.b3+, 4...Kb5 5.Db7+ Kc4 6.Da6+, 1...h2 2.e7 h1D 3.e8D+ Kb4 4.Dc6! Dd1 5.Dc5+ Ka4 6.D:d5 Dc2 7.D:f3 Kb4 8.Dc3+, 7...Kb5 8.Db3+, 1...Kb4 2.e7 f2 (h2) 3.e8D atď. Forsírovaná a pomerne "chladná" štúdia, autor si však zaslúži absolutórium za dobré spojenie a rozlíšenie dvoch variantov.

Pochvalná zmienka (č. 1327, 2.4.1982) Jozef Taraba (Kežmarok): b. Ke1 Dh3 Se5 Sg6 Jd5 Pc6 (6), č. Ke8 Df7 Sh6 Ja6 Jd7 Pe7 g5 (7), mat druhým ťahom, žartovný problém: 1.De6 hrozí 2.D:e7 mat, 1...0-0-0(!) 2.D:d7 mat, 1...0-0(!) 2.D:f7 mat (problém vytvorený s použitím dvojťažky obsahujúcej navyše č. Va8, Vh8, s variantmi 1.De6 0-0-0 2.Jb6 mat, 1...0-0 2.J:e7 mat. Autor vtipne "zožartil" známu dvojťažku A. Pituka pomocou nápadu A. Pongrácza. Takýto trik sa dosiaľ nikomu nepodaril – je to zrejme odmena za hlboké štúdium skladieb nestora našich šachových skladateľov.

Prípadné námietky proti predbežnému výsledku skladateľskej súťaže Pravda 1981-1982 treba poslať do konca novembra na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy. Definitívny výsledok uverejníme začiatkom r. 1985.


Vzad << Výsledky >> Vpred

Vzad <<  >> Vpred