Pachman V. 9
Panigay V. 8 21
Pázmán A. 1
Prokop F. 12 13 15 18