Zábodrocký E. 132*
Zagorujko L. I. 52 740*
Zacharov O. 581
Zachoďakin G. N. 117 144 370 536
Zappas B. 244 523 641
Zaťko P. 57
Želtonožko V. 629*
Žuk H. 636