Sorád J. 6 11
Svítek M. 31
Šavyrin V. 27*
Šedej S. O. 28