Salai L. st. 22
Sokolenko L. 10
Sovík Š. 21
Šťastný J. 13