Vzad <<  >> Vpred

Šachistom

Vedie Ladislav Salai, st.

(1961)


Úloha č. 22

Mat 3. ťahom (5+5)V našich riešiteľských súťažiach sa doteraz zúčastnilo vyše 30 riešiteľov. Uverejňovanie šachových hlavolamov sa stalo v Podpolianskom strojári pravidelným kútikom pre šachistov a možno povedať, že mnohí z riešiteľov si ich veľmi obľúbili. Dnes by sme im všetkým chceli pripomenúť, že sme založili šachový krúžok, ktorý sa venuje otázkam riešenia šachových úloh a ich rozboru. V krúžku preberáme najzaujímavejšie a najhodnotnejšie úlohy z medzinárodných súťaží a vytvárame podmienky pre členov krúžku na skladanie šachových problémov. Problémový krúžok sa schádza každý druhý štvrtok. Bližšie informácie pre záujemcov podá súdruh Salai, číslo telefónu 360, a súdruh Gömöry, číslo telefónu 230.

Podmienka dnešnej úlohy znie: Biely na ťahu vynúti najneskoršie v treťom ťahu mat, nech by sa čierny bránil akokoľvek.

Kontrolná notácia: b. Ke1, Sa2, Jb5, Jc3, Pe2 (5), č. Kc1, Sa1, Pa4, Pb2, Pc2 (5).

Riešenie úlohy z 19. čísla: Správna odpoveď znie: Nie – pretože z postavenia úlohy vyplýva, že čierneho pešiak, ktorý bol pôvodne na poli h7, sa musel na poli h1 premeniť na figúru, a preto Vh1 už mala predtým ťah. Rošáda je teda neprístupná. Dôkaz vyplýva z počtu braní čiernych pešiakov. Vedie Salai.


Vzad <<  >> Vpred