Vzad <<  >> Vpred

Šachistom

Vedie Ladislav Salai, st.

(1961)


Úloha č. 20

Má biely právo na rošádu? (6+14)Na diagrame je síce nezvyklé postavenie, ale tentoraz netreba hľadať cestu k výhre, ani matový záver v predpísanom počte ťahov. Zamyslite sa nad postavením a hľadajte odpoveď na otázku: "Má biely právo na rošádu?" Podľa šachových pravidiel rošáda je nemožná v prípade, že kráľ alebo veža pred rošádou už mali ťah, keď kráľ v rošáde prechádza cez pole, ktoré je pod kontrolou súperovej figúry a taktiež keď je kráľ v šachu. Na otázku stačí odpovedať stručne – "áno", "nie". Skúsenejší môžu svoju odpoveď aj odôvodniť. Medzi riešiteľmi, ktorí do 6 dní odovzdajú v redakcii Podpolianskeho strojára správne odpovede, vylosujeme knižné ceny.

Riešenie úlohy zo 17. čísla Podpolianskeho strojára: Úloha bola stavaná na zvodnostiach, ktorým "naleteli" aj skúsenejší riešitelia. Rieši jedine 1.Dd1! (hrozí 2.Dh5 mat), 1...V:d1 2.Se1 mat, 1...Vf3 2.Sg3 mat, 1...Vf5 2.Sg5, 1...S(V):f6 2.S:f6 mat. Vedie Salai.


Vzad <<  >> Vpred