Vzad <<  >> Vpred

Šachistom

Vedie Ladislav Salai, st.

(1961)


Úloha č. 21

Mat 2. ťahom (9+2)

b) Ke8 na Kh8Dnešná dvojťahová úloha sa vyznačuje tým, že po vyriešení postavenia vyobrazenom na diagrame (podmienka opäť znie: Biely na ťahu vynúti na čiernom najneskoršie v druhom ťahu mat, nech by sa čierny bránil akokoľvek) možno bieleho kráľa z poľa "e8" preložiť na "h8". Po tomto jednoduchom preložení kameňa (figúry) vzniká nová dvojťahová úloha s novým riešením. Medzi riešiteľmi, ktorí do 6 dní odovzdajú správne riešenie aspoň jednej úlohy – vylosujeme knižné ceny.

Kontrolná notácia: b. Ke8, Db1, Vd3, Ve2, Sd1, Sf8, Jf4, Jg8, Pg7 (9), č. Kg5, Ph6 (2). Mat 2. ťahom. A – diagram. B – preložiť Ke8 na Kh8.

Riešenie populárnej Saavedrovej štúdie z 18. čísla Podpolianskeho strojára: 1.c7! Vd6+ 2.Kb5! (na 2.Kb7 čierny remizuje 2...Vd7!) na 2.Kc5 po 2...Vd1 s ďalším 3...Vc1+ je tiež remíza, 2...Vd5+ 3.Kb4 Vd4+ 4.Kb3 Vd3+ 5.Kc2 Vd4! 6.c8V!!, (6.c8D vedie po 6...Vc4+ 7.D:c4 k patu,) 6...Va4 7.Kb3 a vyhrá.


Vzad <<  >> Vpred