Vzad <<  >> Vpred

Šachistom

Vedie Ladislav Salai, st.

(1961)


Úloha č. 18

Mat 2. ťahom (6+3)Dnes sme pre váš odpočinok pripravili ukážku z tvorby skladateľov úloh NDR. V postavení na diagrame sa núka na riešenie viac ťahov, čierny ich však vždy vyvráti. Ktorý ťah bieleho rieši podmienku mat druhým ťahom?

Kontrolná notácia: b. Kc8, Dc2, Vh1, Sa2, Sh4, Pf6 (6), č. Kh8, Vf1, Sa1 (3).

Riešenie úlohy z 15. čísla Podpolianskeho strojára: Plán dosiahnutia remízy spočíva v tom, že biely si pripravil patové postavenie ešte pred premenou čierneho pešiaka. Preto aj odpovede na 1...h6 alebo 1...h5 sledujú tento cieľ. 1.a7! h5 2.c3! h4 3.c4 h3 4.c5 h2 5.c6 h1D pat, 1...h6 2.c4 h5 3.c5 h4 4.c6 h3 5.c7 h2 pat. Úloha bola dobrou ukážkou na to, že aj v jednoduchých postaveniach zdanlivo stratených môže byť "východisko z núdze". Vedie Salai.


Vzad <<  >> Vpred