Vzad <<  >> Vpred

Šachistom

Vedie Ladislav Salai, st.

(1961)


Úloha č. 17

Biely remizuje (3+2)Kým cesta bielych pešiakov na pole premeny je znemožnená, voľný pešiak h7 nemá prekážok, aby sa premenil na dámu. Postavenie na diagrame je veľmi jednoduché, plán bieleho ako dosiahnuť remízu.

V riešení udajte hry po 1...h6 a 1...h5. Medzi riešiteľmi, ktorí do 6 dní odovzdajú správne riešenie dnešného problému v redakcii Podpolianskeho strojára, vylosujeme hodnotné knižné odmeny. Čo upúta, je presný sled ťahov vedúcich k splneniu podmienky – biely na ťahu remizuje. Vedie Salai.


Vzad <<  >> Vpred