Vzad <<  >> Vpred

Šachistom

Vedie Ladislav Salai, st.

(1961)


Úloha č. 23

Mat 4. ťahom (4+3)Šachová hra znázornená na diagrame má pomerne jednoduchý obsah, ale presný a skrytý sled ťahov dáva záruku, že pri riešení poskytne príjemné pobavenie. Uhádnite, v čom spočíva hlavná myšlienka hry. Podmienka úlohy znie: Biely na ťahu matuje najneskoršie v štvrtom ťahu, nech by sa čierny bránil akokoľvek. Hoci ide o štvorťažku, domnievame sa, že sa netreba "ľakať" už aj preto, že možnosti čierneho sú veľmi obmedzené a po prvom ťahu bieleho musí hrať 1...Kb1. Pre riešiteľov, ktorí do 6 dní odovzdajú správne riešenia v redakcii Podpolianskeho strojára, vylosujeme knižné ceny.

Kontrolná notácia: b. Ke1, Dh8, Sa1, Pa2 (4), č. Kc1, Pa3, Pc2 (3).

Vedie Salai.


Vzad <<  >> Vpred