Vzad <<  >> Vpred

Šachistom

Vedie Ladislav Salai, st.

(1961)


Úloha č. 24

Mat 2. ťahom (5+4)Keby k situácii znázornenej na diagrame došlo v priebehu partie, biely by bez akýchkoľvek starostí vyhral partiu ťahom 1.J:c6 s veľkou materiálnou prevahou. Keď však povieme, že v uvedenom postavení je možnosť výhry už v druhom ťahu, riešenie úlohy bude oveľa ťažšie, ale tým aj krajšie. Ako matovať druhým ťahom? Teda nejde nám len o výhru, ale o výhru včas. Medzi správnymi riešiteľmi, ktorí do 6 dní odovzdajú svoje riešenia v redakcii Podpolianskeho strojára vylosujeme knižné ceny.

Kontrolná notácia: b. Ke1, Df3, Sf8, Vd2, Jd4 (5), č. Ke5, Vc6, Sd7, Pc4 (4).

Správne riešenia posledných šachových úloh uverejníme v budúcom čísle Podpolianskeho strojára! Vedie Salai.


Vzad <<  >> Vpred