Vzad <<  >> Vpred

Šachistom

Vedie Ladislav Salai, st.

(1961)


Úloha č. 12

Michail Botvinnik

Biely vyhrá (3+4)Michail Botvinnik, doktor technických vied a elektrotechnický inžinier už po piaty raz vybojoval titul majstra sveta v šachu. Jeho šachové majstrovstvo výstižne reprodukuje aj štúdia uvedená v kontrolnej notácii, ktorou majster sveta získal v roku 1939 IV. cenu v celoročnej súťaži časopisu "Šachmaty v SSSR". Je z mála štúdií, ktoré M. Botvinnik zložil. K jej riešeniu môžeme prezradiť toľko, že biely k výhre musí hrať vždy tak, aby mal výhodu opozície, na ktorej je postavený aj jemný výber prvého ťahu. Za správne riešenie započítame 5 bodov a dvoch riešiteľov dnešnej štúdie odmeníme knižnými cenami. Súboj dvoch kráľov stačí rozviesť do 10. ťahu.

Kontrolná notácia: b. Kb5, Pe4, Ph4 (3), č. Kg7, Pe5, Ph5, Ph6 (4) Biely vyhrá.

Riešenie úlohy z 8. čísla (mat 2. ťahom): 1.Db7! (tempo) 1...Sa2 2.0-0-0 mat je pointou úlohy. Pretože čierny z postavenia nemôže dokázať bielemu, že nemá právo na rošádu, je tento ťah prípustný. Ďalšie hry 1...Kc2 2.D:b1 mat, 1...c2 2.Va3 mat, 1...Sc2 2.Dd5 mat.

Riešenie štúdie bratov Platovových z 9. čísla: 1.Sf6 d4 2.Je2!! (všetky ostatné ťahy končia remízou napr. 2.Jf3) d1D 3.Jc1 a hrozí 4.Sg5 mat. Pokusy čierneho o pokrytie matu vedú vždy k strate dámy. Napr. 3...Da5 4.S:d4+ K:d4 5.Jb3+. Po 3...D:c1 nasleduje 4.Sg5+ K:d3 5.Sc1. Salai


Vzad <<  >> Vpred