Vzad <<  >> Vpred

Šachistom

Vedie Ladislav Salai, st.

(1961)


Úloha č. 9

Mat 2. ťahom (5+3)Kontrolná notácia: b. Ke1, De7, Va1, Ve4, Pc4 (5), č. Kd3, Sb1, Pc3 (3).

Dnešná úloha, ktorá je druhou v poradí pre účastníkov riešiteľskej súťaže Podpolianskeho strojára. Ide o malú "skúšku dospelosti". Začína biely a po akejkoľvek obrane čierneho vynúti mat druhým ťahom. V riešení uveďte prvý ťah bieleho, obrany čierneho, ako aj maty, ktoré po nich nasledujú.

Riešenie úlohy z minulého čísla: 1.b6+ Kb6 2.Vh6! a čierny stráca vežu. Po 1...Kb8 2.Vh8+. Za správne "rady" sme započítali prvé dva body. Salai


Vzad <<  >> Vpred