Vzad <<  >> Vpred

Šachistom

Vedie Ladislav Salai, st.

(1961)


Výsledky I. šachovej riešiteľskej súťaže

21 účastníkov šachovej súťaže riešilo postupne 6 šachových problémov, ktoré boli uverejnené od 1. januára 1961 do 31. marca 1961. Každé správne a úplné riešenie sme hodnotili príslušným počtom bodov podľa náročnosti riešenia. Poradie najlepších riešiteľov je takéto:

I. súdruh Ondrej Trnovský, úkol – 20 bodov (maximum).

II. súdruh inž. A. Ivančo, TVV – 19 bodov.

III.–IV. súdruh Juraj Fulajtár, OTK – 16 bodov.

III.–IV. súdruh Milan Gömöri, DKO – 16 bodov.

Menovaní budú odmenení vecnými cenami.

Ďalšie poradie: V.–VI. súdruhovia Podolec a Sámel, VII. súdruh Jedlička, VIII.–X. súdruhovia Bosák, Polačik a Necpal, XI. súdruh Lietava, XII.–XIX. súdruhovia inž. Hora, Hrúz, Navrátil, Konôpka, inž. Švagr, Dom, Holík a Lauroško, XX. až XXI. súdruhovia Antolík a Ťavoda.

Nejednému z riešiteľov chýbala vytrvalosť. Práve ťažšie úlohy odradili niektorých riešiteľov od ďalšej účasti, ale zároveň mali najväčší ohlas a najviac sa páčili. Víťazom blahoželáme. Komu sa nepodarilo dosiahnuť lepšie umiestnenie, môže svoje šachové znalosti uplatniť v našej novej riešiteľskej súťaži, ktorá sa začala v minulom čísle Podpolianskeho strojára.

Salai


Vzad <<  >> Vpred