Vzad <<  >> Vpred

Šachistom

Vedie Ladislav Salai, st.

(1961)


Úloha č. 11

bratia Platovovci

Biely vyhrá (5+4)Hádam málokto vie, že geniálny vodca a zakladateľ prvého socialistického štátu na svete V. I. Lenin bol aj veľkým ctiteľom šachovej hry. Práci, v ktorej nepoznal oddych, dňa ani noci, venoval celý svoj život, ale vždy si našiel chvíľku pre "duševnú rekreáciu" pri šachovnici. Šachovú hru si zvlášť cenil pre jej hlboké myšlienkové hodnoty a výraznú logiku. S obľubou riešil skladby vynikajúcich ruských majstrov bratov Platovových. Jednou z nich je aj postavenie na diagrame.

Kontrolná notácia: b. Kg3, Se7, Jg1, Pd3, Ph5 (5), č. Ke3, Pa2, Pd5, Ph7 (4).

"Krasivaja štučka," povedal sám súdruh Lenin. Iste sa táto úloha zapáči aj vám. Správne riešenie hodnotíme 4 bodmi (pre účastníkov II. štvrťročnej riešiteľskej súťaže) a medzi správnymi riešiteľmi dnešnej úlohy vylosujeme 2 knižné ceny.

Upozorňujeme riešiteľov, že v minulej rubrike došlo k zámene štočkov. Do riešiteľskej súťaže patrí úloha uverejnená v kontrolnej notácii (mat 2. ťahom). Termín na zaslanie riešenia tejto úlohy, ako aj dnešnej štúdie je do 10 dní od výjdenia závodného časopisu.

Riešenie trojťažky uverejnenej v dôsledku zámeny štočkov: 1.Da8 (hrozí 2.J:d6 Ke7 3.Jf5 mat). 1...0-0 2.Je7+ Kh8 3.Jf7 mat.

Salai


Vzad <<  >> Vpred