Vzad <<  >> Vpred

Šachistom

Vedie Ladislav Salai, st.

(1961)


Úloha č. 8

Biely vyhrá (6+6)K postaveniu na diagrame došlo v záverečnej časti partie. Biela dáma je viazaná čiernou vežou a nemôže ustúpiť. Biely je však na ťahu. Poradíte mu prvé dva ťahy, ako má správne hrať?

Touto úlohou otvárame II. štvrťrok riešiteľskej súťaže Podpolianskeho strojára. Traja najlepší riešitelia podľa počtu získaných bodov budú odmenení vecnými cenami.

Za dobrú radu v novej riešiteľskej súťaži započítame prvé 2 body. Riešenia odovzdávajte písomne v redakcii závodného časopisu do 10 dní od výjdenia závodného časopisu.

Kontrolná notácia: b. Ke2, De3, Vh4, Pb3, Pb5, Ph3 (6), č. Ka7, De7, Ve6, Pa6, Pb7, Pc5 (6).

Riešenie úloh z minulého čísla – trojťažku – rieši jedine 1.Ka5! po 1...e1D+ 2.Kb6 a matuje batéria J–S. Pekná zvodnosť 1.Kb5? nevychádza po 1...Vg8 2.Kb6 Vc8 3.?? bez matu. Vtip štúdie spočíva v skrytej patovej kombinácii. 1.Vh3+ Kg7 2.Vg3+ Kh6 (po 2...Kf7 3.Vd3! Sf3+ 4.V:f3+, taktiež po 2...Kh8 je remíza večným šachom) 3.Vd3 Sf3+ 4.Ka7! d1D 5.V:d6+! D:d6 pat. Za správne riešenia sme započítali 3+5 bodov. Vyhodnotenie I. riešiteľskej súťaže prinesieme v budúcom čísle.

Pripravil Salai.


Vzad <<  >> Vpred