Vzad <<  >> Vpred

Šachistom

Vedie Ladislav Salai, st.

(1961)


Úloha č. 13

Biely vyhrá (3+6)V postavení na diagrame je biely na ťahu a vyhrá. Kde treba odstúpiť s bielou vežou? V priebehu riešenia biely "pôjde po schodíkoch", aby nedovolil zásah premenou vzniklej čiernej dámy do hry. Ale to sme už na riešenie prezradili práve dosť. Zo správnych riešiteľov odmeníme dvoch knižnými cenami. Pre účastníkov riešiteľskej súťaže za správne a úplné riešenie započítame 4 body.

Kontrolná notácia: b. Kc2, Va8, Pa7 (3), č. Ka2, Se7, Pb7, Pe4, Pg7, Pg2 (6).

Riešenie štúdie M. Botvinnika z 10. čísla: 1.Kc5! Jediný ťah, ktorý zaručuje bielemu výhodu opozície. Keby sa napr. pokúsil hrať 1.Kc6? čierny drží opozíciu na diaľku ťahom 1...Kg6! Podobne po 1.Kb6? nasleduje 1...Kf6 a biely sa nemôže k pešiakom h5, h6 prebiť. 1...Kg6 2.Kc6! Kg7 3.Kc7 Kg8 (nepomôže ani 3...Kg6 4.Kd8 Kf6 5.Ke8 Ke6 6.Kf8 atď.) 4.Kd6 Kf7 5.Kd7 Kf6 6.Ke8 Ke6 7.Kf8 Kf6 8.Kg8 Kg6 9.Kh8! a teraz už ľahko vyhrá. Napr. 9...Kf6 10.Kh7 Kf7 11.K:h6 s ďalším 12.K:h5.

Azda treba ešte riešenie doplniť s poznámkou, že výhra založená len na získaní Pe5 je iluzórna, pretože pri presnej hre čierneho kráľa vedie len k remíze.

Vedie Salai


Vzad <<  >> Vpred