Vzad <<  >> Vpred

Šachistom

Vedie Ladislav Salai, st.

(1961)


Úloha č. 14

Mat 3. ťahom (5+5)Úloha, ktorú znázorňuje diagram patrí svojim obsahom k veľmi populárnym a možno sa mnohí vyslovia, že je neriešiteľná. Biely však začína a najneskoršie tretím ťahom matuje nech by sa čierny bránil akokoľvek.

Kontrolná notácia: b. Ka1, Dg8, Vb2, Sf2, Pg2 (5), č. Kh1, Pa2, Pf3, Ph2, Ph3 (5).

Touto úlohou končíme II. štvrťročnú riešiteľskú súťaž "Podpolianskeho strojára". Za správne vyriešenie započítame 4 body. Dvoch riešiteľov dnešnej úlohy odmeníme knižnými cenami.

Riešenie štúdie z 11. čísla: 1.Vh8! g1D 2.a8D+ Sa3 3.Dg8+! Tu sa ukázal význam prvého ťahu bieleho. Veža uvoľnila cestu premenou vzniklej dáme. 3...Ka1 4.Vh1! Viaže čiernu dámu, aby nemohla zasiahnuť do hry. 4...D:h1 5.Dg7+ Ka2 6.Df7+ Ka1 7.Df6+ Ka2 8.De6+ Ka1 9.De5+ Ka2 10.Dd5+ Ka1 11.Dd4+ Ka2 12.Dc4+ Ka1 13.Dc3+ Ka2 14.Db3+ Ka1 15.D:a3 mat.

Vedie Salai


Vzad <<  >> Vpred