Vzad <<  >> Vpred

Šachistom

Vedie Ladislav Salai, st.

(1961)


Úloha č. 15

Mat 2. ťahom (5+2)V šachovej úlohe aj v jednoduchých postaveniach možno predviesť kombinácie, ktoré môžu každého šachistu upútať. V čom spočíva krása dnešnej pomerne jednoduchej dvojťahovej úlohy, zaiste objaví každý riešiteľ v matujúcich ťahoch bieleho.

Kontrolná notácia: b. Kd8, Dd1, Vf7, Jh7, Pg7 (5), č. Kg8, Vh8 (2).

Začína biely a ďalším ťahom matuje, nech by sa čierny bránil akokoľvek. Medzi riešiteľmi, ktorí do 10 dní odovzdajú svoje riešenia v redakcii Podpolianskeho strojára, vylosujeme hodnotné knižné ceny.

Riešenie úlohy z 12. čísla: 1.Vb7!! (tempo). Takmer najnepravdepodobnejší ťah k riešeniu a predsa jediný, ktorý splňuje podmienku – vynútiť mat najneskoršie tretím ťahom. Je založený na odstránení patového nebezpečenstva (1.Vb6? h:g2 2.Vh6 g1D+ 3.D:g1 mat, ale po 1...f:g2 2.Da8 je pat). Najkrajšie sa zakončuje riešenie vo variante 1...f:g2 2.Da8 g1D+ 3.Vb1 mat z dvojšachu bielej batérie veža – dáma. Po 1...h:g2 nasleduje 2.Vh7 g1D+ 3.D:g1 mat. Za správne riešenie sme započítali 4 body. Vedie Salai


Vzad <<  >> Vpred