Salardini E. 65
Sečkár M. 19 53
Segers M. 11
Seilberger J. J. P. A. 17
Servais A. 198
Shinkman W. A. 83
Smatana V. 4 15 21 35 39 49 146 154 156 171
Svoboda R. 16
Šejnin A. 106