Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(14. 8. 1973)


Problém č. 32

Claude Goumondy

6. čestné uznanie

Probleemblad 1971

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kh8 Dd8 Vd3 Sa2 Sf8 Jf2 Jg2 Pb3 c3 f3 (10 kameňov), čierny Ke5 Dc8 Va4 Sc4 Sg1 Jg7 Jh3 Pb6 c6 c7 d4 e3 g4 g6 (14 kameňov), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Ide o veľmi zaujímavú úlohu známeho francúzskeho skladateľa, obsahujúcu zdanlivé hry 1...De6, Se6, Je6 2.c:d4+, S:g7+, J:g4+ s matom v ďalšom ťahu. Čo sa zmení po úvodníku? Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, Hviezdoslavovo nám. 11, 801 00 Bratislava. Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 29 (Nielsen): 1.e3 Kb6 2.e4 Kc6 3.e5 Kb6 4.e6 Ka7 5.e7 Kb6 6.e8D Ka7 7.De3 mat, 4...Kc6 5.e7 Kd6 6.e8V! Kc6 7.Ve6 mat. Neočakávane obsažná miniatúrka: excelsior s premenou na dve figúry a dva modelové maty!

Knižné ceny za riešenie problému č. 26 vyhrávajú: Gabriel Hlavička z Nových Zámkov, František Janko z Nových Zámkov a Pavol Košč z Trebišova.

Západonemecká Spoločnosť pre matematiku a spracovanie dát (GMD) pozvala dvoch sovietskych veľmajstrov Borisa Spasského a Paula Keresa, aby zohrali partie s počítačom IBM/370/165 podľa programu Kurta Fischera. Udalosť sa uskutočnila 4. júna t. r. na zámku Birlinghoven pri Bonne, a počítač, ako sa dalo predpokladať, utrpel kruté porážky. Tu je jedna z partií:

Biely: Spasskij Čierny: Počítač – 1.e4 d5 2.e:d5 D:d5 3.Jc3 Dd8 4.d4 Sf5 5.Jf3 Jc6 6.d5 Jb4 7.Jd4 e6 8.Sb5+ Ke7 9.a3 J:d5 10.J:f5+ Kf6 11.Je4+ K:f5 12.Df3+ Ke5 13.b3 Jf6 14.Sb2+ Jc3 15.D:c3+ Dd4 16.D:d4+ Kf4 17.De5+ Kg4 18.Dg5 mat. Zdá sa, že okrem normálneho programu, založeného na princípoch šachovej hry by bolo vhodné naučiť počítače teóriu otvorenia celkom mechanickým spôsobom podľa súčasného stavu znalostí. Potom by odolávali aspoň o niečo dlhšie.


Vzad <<  >> Vpred