Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(4.1.2020)


Skladba č. 1029Olexandr Derevčuk

2.-3. čestné uznanie

Medzinárodný deň šachu 2017

Mat 2. ťahom (6–1)Kontrolná notácia: b. Kf5 Dh3 Sa5 Ja1 Je3 Pe5 (6), č. Kd4 (1), biely začne a dá mat druhým ťahom. Súčasťou obsahu sú tempové (bezhrozbové) zvodnosti 1.Dg2? a 1.Dh6?. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 1028 (Jakubovskij): Zvodnosti 1.Dc7? tempo 1...g5 2.Dh7 mat, 1...Kg5 2.Df4 mat, 1...e5!, 1.Kf4? hrozí 2.Dh8 mat, 1...g5+ 2.D:g5 mat, 1...Kh7!, riešenie 1.Jh5 tempo 1...g:h5 2.Df6 mat, 1...g5 2.Dh8 mat, 1...Kh7 2.Dg7 mat. Trojfázová zámena matu po 1...g5, ale zároveň v spojení s hrozbovým paradoxom týkajúcim sa matu Dh8; bonusom sú voľné zámeny po obranách Kg5, Kh7 a g:h5. (ff)


Vzad <<  >> Vpred