Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(11.1.2020)


Skladba č. 1030Carlos Grassano

1. čestné uznanie

Medzinárodný deň šachu 2017

Mat 2. ťahom (5–2)Kontrolná notácia: b. Kg1 Dg6 Se3 Jg4 Pf3 (5), č. Kg3 Pg5 (2), biely začne a dá mat druhým ťahom. Súčasťou obsahu sú zvodnosti 1.D:g5? a 1.Jf2?. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 1029 (Derevčuk): Zvodnosti 1.Dg2? tempo 1...Kc5 2.Dd5 mat, 1...Kd3 2.Dd2 mat, 1...K:e3!, 1.Dh6? tempo 1...Kc5 2.Db6 mat, 1...K:d3! (prípadne aj 1.Jac2+? Kd3 2.Df1 mat, 1...Kc5!), riešenie 1.Df1 tempo 1...Kc5 2.Dc4 mat, 1...K:e3 2.Jc2 mat. Hlavnou zložkou obsahu je trojfázová zámena matu po 1...Kc5, ale samotný čierny kráľ neumožňuje zaujímavejšiu motiváciu ťahov. (ff)


Vzad <<  >> Vpred