Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(28.12.2019)


Skladba č. 1028Česlav Jakubovskij

2.-3. čestné uznanie

Medzinárodný deň šachu 2017

Mat 2. ťahom (4–3)Kontrolná notácia: b. Ke3 De5 Sb1 Jg3 (4), č. Kh6 Pe6 g6 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom. Súčasťou obsahu dvojťažky bieloruského autora sú zvodnosti 1.Dc7? (tempo) a 1.Kf4? (hrozí 2.Dh8 mat). Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 1027 (Pylypenko): Zvodnosti 1.Se5? hrozí 2.Sg3 mat, 1...Jf4 2.Sc3 mat, 1...e2!, 1.Jc3? hrozí 2.De2 mat, 1...J:c3 2.S:c3 mat, 1...Kd2 2.Dd1 mat, 1...Jf4!, riešenie 1.Sd4 tempo 1...Jc3~ 2.Sc3 mat, 1...e2 2.Dh1 mat. Trochu nudný súboj bieleho strelca s čiernym jazdcom (bez akýchkoľvek zámen) je osviežený zaujímavými matmi Dd1 a najmä Dh1... (ff)


Vzad <<  >> Vpred