Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan GarajDefinitívny výsledok – The Final Award

I. medzinárodného turnaja v skladaní dvojťažiek a trojťažiek

Slovenský denník 1990–91


Rozhodca dvojťažiek (The Judge of twomovers): Karol Mlynka, Slovensko

Rozhodca trojťažiek (The Judge of threemovers): Bedrich Formánek, SlovenskoZoltán Labai, Slovensko

I. cena

Slovenský denník č. 66, úprava

8. 8. 1991

Mat 2. ťahom (10+9)


Peter Gvozdják, Slovensko

II. cena

Slovenský denník č. 30

22. 11. 1990

Mat 2. ťahom (13+5)(Labai): 1.Kc7? hr. 2.Ja6 (A) mat, 1...S:c4! (a). 1.Vf4? hr. 2.Sa3 (B) mat, 1...J:c4! (b). 1.Vc1 hr. 2.Je4 mat, 1...S:c4 (a). (b) 2.Ja6 (A), Sa3 (B) mat. Veľmi kvalitná dvojťažka. Dombrovskisova téma je v riešení umocnená hodnotnou stratégiou obranné motívy uvoľnenia poľa kalkulujú so zaclonením bielej figúry v hrozbe a ako protiklad toho sa uplatní škodlivý motív odcláňania bielej dámy, pričom sa na rozdiel od pokusov využije priviazanie čiernych tematických figúr na tom istom poli.

(Gvozdják): 1.D:g5? hr. 2.Vc3 (A) mat, 1...Kd4, Kf2 2.Vc4 (B), Vc2 (C) mat, 1...b6! 1.S:b7 hr. 2.Vc4 (B) mat, 1...Kd4, Kf2 2.Vc2 (C), Vc3 (A) mat (1...K:f4 2.D:g5 mat). Hrozbová Lačného téma s peknou batériovou hrou, kde obrany čiernym kráľom neumožňujú, aby vynikla krása strategickej motivácie. Tú pohltila strojová technika, pri ktorej rozum zvykne mať výraznú prevahu nad citom, avšak i to je otázkou vkusu.David Shire, Veľká Británia

III. cena

Slovenský denník č. 36

3. 1. 1991

Mat 2. ťahom (8+12)


Emil Klemanič, Slovensko

1. čestné uznanie

Slovenský denník č. 49

4. 4. 1991

Mat 2. ťahom (9+3)(Shire): 1...Vd6, V:d5 2.S:d6, D:d5 mat. 1.Sc3? hr. 2.Jc6 (A) mat (2.Vf5?), 1...Vd6, Sa4(b3) 2.Vf5 (B), D:e2 mat, 1...Vc8! 1.Da1 hr. 2.Vf5 (B) mat (2.Jc6?), 1...V:d5, Df4 2.Jc6 (A), Ve6 mat. Pseudo–leGrandova téma s hrozbovým antiduálom. Biele uvoľňovanie polí pekne korešponduje s čiernym blokovaním a pritom sa priväzovanie čierneho jazdca využíva na sympatické trojfázové zámeny typu Z–32–46.

(Klemanič): 1.c3? (A) hr. 2.Vd5 (B) mat, 1...S:e5 (a) 2.Vd4 (C) mat, 1...K:e5! (b). 1.Vd5? hr. 2.c3 (A) mat, 1...S:e5! (a). 1.Vd4 (C) hr. 2.Vf4 mat, 1...S:e5 (a), K:e5 (b) 2.c3 (A), Vd5 (B) mat. Elegantné spojenie tém Hoffmanna, Banného, Dombrovskisa a Salazara v mereditke, pravda, obsahovo nevyvážené, pretože vo zvodnosti 1.Vd5? chýba tematický variant.Ladislav Packa, Slovensko

2. čestné uznanie

Slovenský denník č. 81

5. 12. 1991

Mat 2. ťahom (8+10)

b) Da4–d1


Imants Kisis, Litva

3. čestné uznanie

Slovenský denník č. 75

24. 10. 1991

Mat 2. ťahom (7+11)

 (Packa): A: 1.c5? hr. 2.D:d4 (A) mat, 1...S~ (a) 2.D:e4 (C) mat, 1...Jb4! 1.Dd7? hr. 2.D:d5 (B) mat, 1...Jd~ (b) 2.D:d4 (A), 1...Jd6! 1.Dc6 hr. 2.D:d5 (B) mat, 1...Jd~ (b) 2.D:e4 (C) mat. B: 1.Dh1? hr. 2.D:e4 (C) mat, 1...Je~ (c) 2.D:d5 (B) mat, 1...g2! 1.S:c2? hr. 2.D:d4 (A) mat, 1...S~ (a) 2.D:d5 (B) mat, 1...Jd2! 1.D:g4 hr. 2.D:e4 (C) mat, 1...Je~ (c) 2.D:d4 (A) mat. Najoriginálnejší nápad turnaja. Komplex všetkých šiestich fáz z oboch pozícií je zoradený do cyklov hrozieb, obrán a matov, lenže podľa kritérií obsahu platných pre pomocné maty, z čoho vyplývajú aj jednovariantové riešenia. Napriek tomu by však stálo za to navzájom vymeniť obsah fáz po 1.Dc6! a 1.Dh1?

(Kisis): 1.Df7? hr. 2.S:g6 (A) mat, 1...J6~ 2.V:e5 (B) mat, 1...J2h4! 1.Dh7? hr. 2.V:e5 (B) mat, 1...Se~ 2.V:f6 (C) mat, 1...V:e6! 1.Dd5 hr. 2.V:f6 (C) mat, 1...V~ 2.S:g6 (A) mat. Trojfázový cyklus hrozbových antiparadoxov s hrubým vyvrátením jednej zvodnosti, ale so zaujímavým mechanizmom zámen, ktorý sa však už vyskytol v rôznych témach a školách.René van Dooren, Belgicko

Pochvala

Slovenský denník č. 70

19. 9. 1991

Mat 2. ťahom (12+9)


Grigorij Gamza, Rusko

Pochvala

Slovenský denník č. 42

14. 2. 1991

Mat 2. ťahom (11+8)(Dooren): 1.Ve8? Sg7 (a) 2.Vb6 (A) mat, 1...Sf8! (b). 1.Ve7? Sf8 (b) 2.Vb6 (A) mat, 1...Sg7! (a). 1.Ve6 hr. 2.Da2 mat, 1...Sg7 (a), Sf8 (b) 2.Vc8 (B), Vc7 (C) mat. Téma "Arnhem" so zámenou matov a harmonizujúcou hrou veží.

(Gamza): 1...f:g3+, f:e3, V:e3 2.V:g3, D:f5, Dc6 mat, 1.Dd1 hr. 2.Jc3 mat, 1...f:g3+, f:e3, V:e3 2.J:g3, Jc1, Sc6 mat. Klasická zámena matov po krásnom úvodníku, ktorý navodí Schiffmannovu tému a jemné batériové odskoky jazdcaJorge Kapros, Argentína

Pochvala

Slovenský denník č. 48

28. 3. 1991

Mat 2. ťahom (11+7)(Kapros): 1.Se~? e:d6!, 1.Sd3? Jc3!, 1.Sf3? Jg3! 1.Sg4 hr. 2.D:e4 mat, 1...e:d6, Jc3, Jg3 2.Ve8, d4, f4 mat. Zoslabujúce motívy zacláňania dvojkrokových pešiakov v pokusoch, ktoré pripomínajú dnes už pomaly zabudnutý predĺžený útok.Ivan Garaj, usporiadateľ turnaja

Karol Mlynka, medzinárodný rozhodca FIDE


Ivan Kiss, Slovensko

I. cena

Slovenský denník č. 62

11. 7. 1991

Mat 3. ťahom (11+12)


Andrej Lobusov, Rusko

II. cena

Slovenský denník č. 51

18. 4. 1991

Mat 3. ťahom (8+9)(Kiss): 1.S:g4 2.Da5+ (A) Jc5 3.Jd7 (B) mat (2...K:d6 3.Jc8 mat, 2...Kf6 3.Df5 mat), 1...Sf8 2.Jd7+ (B) K:d6 3.Sh2 (C) mat, 1...Jf6 2.Sh2+ (C) Jf4 3.J:g6 (D) mat, 1...V:d6 2.Jg6+ (D) Kd5 3.Da5 (A) mat (2...V:g6 3.Dd4 mat), 1...J:e7 2.Sh2+ (C) Kd5 3.Da5 (A) mat (2...Kf6 3.D:e7 mat). Zaujímavé, bohaté a pestré spracovanie témy trojťažiek z 3. WCCT (odclonenie Vd1–d6, viazanie Jd3 vežou d1 s Kd6), odclonenie Vd1–d5, viazanie Jd3 vežou d1 s Kd5), pričom autor na túto kombinačnú náplň napasoval rotáciu druhých a tretích ťahov bieleho AB–BC–CD–DA, ale napodiv aj AB–BC–CA (hrozba, 1...Sf8, 1...Je7) a nakoniec BC–CB (1...Sf8, 1...Je7 s iným podvariantom). Originalitu a stratégiu treba vyzdvihnúť nad menšiu estetickú uhladenosť.

(Lobusov): 1...Sf8 2.Dd5+ (A) J:d5 3.V:e5 (B) mat, 1...Jh5 2.V:e5+ (B) S:e5 3.Dd5(A) mat. 1.Kc3 hr. 2.Jg3+ Kf4 3.Sh6 mat, 1...Sf8 2.V:e5+ (B) K:e5 3.Dd5 (A) mat (2.Dd5+? J:e5+!), 1...Jh5 2.Dd5+ (A) K:d5 3.V:e5(B) mat (2.V:e5+? S:e5+!), 1...Jd5+ 2.D:d5+ K:d5 3.V:e5 mat. Recipročná zámena druhých ťahov bieleho sa odlišuje od bežných klišé zámenou druhých ťahov čierneho. Výber poradia odôvodňujú zámeny šachov bielemu kráľovi v pokusoch o duály. Mechanizmus síce nie je zložitý, ale občas aj v jednoduchosti je krása.Anatolij Vasilenko, Ukrajina

III. cena

Slovenský denník č. 67

15. 8. 1991

Mat 3. ťahom (12+13)


Karol Mlynka, Slovensko

IV. cena

Slovenský denník č. 34

20. 12. 1990

Mat 3. ťahom (9+10)(Vasilenko): 1...Ke5 2.J:e4+ Kf5 3.Je7 mat, 2...K:d5 3.Jc3 mat, 1...c4 2.J:h7+ K:d5 3.Sb7 mat, 2...Se5 3.D:e4 mat. 1.Jc7 hr. 2.Jg4+ Se5 3.S:e5 mat, 1...Ke5 2.J:h5+ Kf5 3.Dg4 mat, 1...c4 2.Jb5+ Ke5 3.Vc5 mat, 1...Kc3 2.J:e4+ Kc2 3.S:d3 mat, 1...Se5 2.Jb5+ Kc4 3.e:d3 mat, 1...e:f3 2.Jfd5+ Ke4 3.S:d3 mat. Úloha nepôsobí dostatočne jednotne, treba však rešpektovať mimoriadne množstvo motívov, vedúce k piatim skutočným, ale čo je zvlášť významné, aj k dvom zdanlivým variantom (1 zámena obrany, 2 zámeny druhých ťahov bieleho). Päťkrát hrá batéria Sh8–Jf6 a kráľ v matoch stojí na 6 poliach.

(Mlynka): 1...0-0-0 2.V:a7+ Kb8 3.D:b6 mat, 1...d:c6 2.V:e7+ Kd8 3.D:d6 mat, 2...Kf8 3.h:g7 (A) mat. 1.h:g7? (A) Kf7!, 1.V:d7? g6!, 1.Db1? d:c6! 2.h:g7? 0-0-0! 1.De4 hr. 2.Dg6+ Kd8 3.V:d7 mat, 2...Kf8 3.h:g7 (A) mat, 1...0-0-0 2.V:d7+ Kb8 3.c7 mat, 1...d:c6 2.h:g7! (A) 0-0-0 3.D:c6 mat (2...S:e7? g1D!), 1...Kd8 2.h:g7 Ke8 3.g8D mat. Dôvtipné spojenie batérie Sa6–Vb7 s čiernou rošádou je zasadené do rámca zámeny dvoch bielych druhých ťahov, ktorú riadi z tylu biela dáma. Zaujme aj pestré využitie siedmeho radu.Ladislav Packa, Slovensko

Zvláštna cena

Slovenský denník č. 35

28. 12. 1990

Mat 3. ťahom (10+8)


Grigorij Gamza, Rusko

1. čestné uznanie

Slovenský denník č. 27

31. 10. 1990

Mat 3. ťahom (11+13)(Packa): 1.h:g3? (hr. 2.Jf2!) d:c6 2.J:c6! (hr. 3.V:c5 mat) Kd5 3.Sb3 mat, 1...d6! 1.c:d7 (hr. 2.Jc6!), 1...g2 2.Jf2! (hr. 3.Sb3 mat) Kd5 3.V:c5 mat. Po hrozbách 2.Jf2/Jc6 sú tematické obrany 1...d:c6/Jf2 – čiže antiparadoxný "pseudo–le Grand". Pravý le Grand vychádza až v ďalších ťahoch oboch fáz (hrozí 3.V:c5/Sb3 a po tej istej obrane 2...Kd5 nasleduje 3.Sb3/V:c5 mat). Spracovanie recipročného hrozbového paradoxu "na záver" trojťažky je iste náročnejšie ako v dvojťažke, lebo situácie musia byť privodené v predchádzajúcom boji. Spojenie dvoch tém je odvážnym činom, i keď úvodný mechanizmus pôsobí trochu suchopárne. Keby sa autorovi podarilo spojiť dva recipročné hrozbové paradoxy, bola by to prvá cena.

(Gamza): 1.Ve1 hr. 2.Sf3+ D:f3 3.Ve5 mat, 1...Jd3 2.De4+ (A) K:e4 3.Sf3(B) mat, 1...Jc6 2.Sf3+ (B) D:f3 3.De6(C) mat. 1...Jd7 2.De6 (C) K:e6 3.S:c4 (D) mat, 2...Kc6 3.De4 mat, 1...c3 2.Sc4+ (D) K:c4 3.De4 (A) mat. Rotácia AB–BC–CD–DA dáva formálny náboj štyrom variantom s obeťou dámy, resp. strelca a blokovaním polí (tri razy vzdialeným), pričom kráľ je matovaný vždy na inom poli. Do rámca homogénneho obsahu zapadá aj striedanie dámy a strelca v druhých a tretích ťahoch. Škoda len núdzového úvodníka.Karol Mlynka, Slovensko

2. čestné uznanie

Slovenský denník č. 47

21. 3. 1991

Mat 3. ťahom (10+4)


Boris Borovik, Ukrajina

3. čestné uznanie

Slovenský denník č. 69

12. 9. 1991

Mat 3. ťahom (12+11)(Mlynka): 1.V:e3? d:c3!, 1.S:d4? Kg1!, 1.Kd1? Kf2!, 1...Kg1 2.Kf3 d3(d:c3) 3.S:e3 mat, 2...e2(e:d2) 3.S:d4 mat, 1...d3+ 2.K:e3 Kg1 3.Kf3 mat, 1...e:d2 2.S:d4! d1D+ 3.K:d1 mat. 1.Ke1 tempo, 1...Kg1 2.d:e3 d3(d:c3) 3.e4 mat, 2...d:e3 3.S:e3 mat, 1...d3 2.V:e3! Kg1 3.Ve2 mat, 1...e:d2+ 2.V:d2+ Kg1 3.S:d4 mat, 1...e2 2.V:e2+ Kg1 3.S:d4 mat, 1...d:c3 2.d:c3+ Kg1 3.S:e3 mat, 2...e2 3.Va(e):e2 mat. Nečakané využitie zdanlivo statickej pozície na zámenu druhých ťahov bieleho. Nedostatok stratégie kompenzujú štyri batériové maty.

(Borovik): 1.d3+? c:d3? 2.Vf2+ Ke3 3.J:f5 mat, 1...Kd5!! 2.D:b7+? Jc6! 1.Dc8 hr. 2.Ve3+ (Vg3+, Vf2+, Vh3+) a 3.D:f5 mat, 1...V:e5 2.Vg3+ K:f4 3.J:h5 mat, 1...V:g5 2.Ve3+ K:f4 3.Ve4 mat, 1...Vf6 2.Vf2+ Kd3 3.Dh3 mat (1...V:f4 2.V:f4+ Kd3 3.Vd4 mat, 2...K:f4 3.Df5 mat, 2...K:e5 3.D:c7 mat, 1...Kd5 2.Vd3+ Kc5 3.Vd5 mat). Koncepčne zaujímavá trojťažka na tému poloobrán, ale navyše s dodatočnou separáciou nových matov. Obrany 1...V:e5 a 1...V:g5 sú vlastne predĺženými obranami po 1...Vf5~ (reprezentovanej obranou 1...Vf6). Trochu ruší hrozba 2.Vh3+, ktorá sa už vo variantoch neuplatní.Karel Sobek, Česko a

Ivan Garaj, Slovensko

4. čestné uznanie

Slovenský denník č. 72, oprava

3. 10. 1991

Mat 3. ťahom (11+14)


 

Stanislav Vokál, Slovensko

Pochvala

Slovenský denník č. 82

19. 12. 1991

Mat 3. ťahom (10+12)(Sobek a Garaj):1.Jf5 hr. 2.Jc:d6+ K:d5 3.e4 mat, 1...K:d5 2.Db7+ K:c4 3.Jf:d6 mat, 1...S:f5 2.D:f5+ K:f5 3.Jc:d6 mat, 1...Jc3 2.J:g3+ K:d5 3.J:b6 mat. Klasikov českej školy by nenadchlo šesť bielych pešiakov, ale tie štyri pestré modelové maty sa mi celkom páčili a čestným uznaním iste poteším nečakanú česko–slovenskú dvojicu autorov.

(Vokál): 1.Vd7 hr. 2.Jb5+ Ke4 3.Jc3 mat, 1...V:f4 2.Je8+ Ke4 3.Jf6 mat, 1...S:f4 2.Jf7+ Ke4 3.Jg5 mat, 1...D:f4 2.Jf5+ Ke4 3.J:g3 mat, 1...J:f4 2.J:c4+ Ke4 3.d3 mat.Zoltán Labai, Slovensko

Pochvala

Slovenský denník č. 25

18. 10. 1990

Mat 3. ťahom (10+12)


Anatolij Slesarenko, Rusko

Pochvala

Slovenský denník č. 78

14. 11. 1991

Mat 3. ťahom (12+11)(Labai): 1.Jf5 hr. 2.D:d4+ (A) J:d4 3.Je3 (B) mat, 1...D:d5 2.Je3+ (B) d:e3 3.b3 (C) mat, 1...S:e2 2.b3+ (C) Kd3 3.D:d4 (A) mat, 2...K:d5 3.D:d6 mat, 2...Kc3 3.D:d4 mat (1...Je5 2.J:d6+ K:d5 3.D:e5 mat, 1...K:d5 2.D:d6+ Kc4 3.Dc6 mat).

(Slesarenko): 1.S:b3? S:e6!, 1.Vc4? V:e6! 1.Vc1 hr. 2.Ve1+ Je2 3.V:e2 mat, 1...S:c1 2.S:b3! hr. 3.D:d5 mat, 2...S:e6 3.Sc3 mat, 1...f4 2.Vc4! hr. 3.Dd6 mat, 2...V:e6 3.g:f4 mat (1...Je2(f3) 2.Jf3+ K:e6 3.Dd6 mat.) 

Hilding Fröberg, Švédsko

Pochvala

Slovenský denník č. 76

31. 10. 1991

Mat 3. ťahom (10+12)


Vladimir Arčakov a

Viktor Meľničenko, Ukrajina

Pochvala

Slovenský denník č. 29

15. 11. 1990

Mat 3. ťahom (5+11)(Fröberg): 1.d4 hr. 2.d:c5 a 3.Jb7 mat, 1...V:d4 2.Se8! J:e8 3.Jf7 mat, 1...S:f5 2.Jac8! S:g6 3.S:e7 mat, 1...J:f5 2.d:e6! J:d6 3.c7 mat, 2...J:e6 3.Jb7 mat.

(Arčakov a Meľničenko): 1.Vf3 V:b5 hr. 2.Vd3+ c:d3 3.D:d3 mat 1...Je4 2.D:e5+! K:e5 3.Vf5 mat, 1...Je6 2.De4+ K:e4 3.Sc6 mat.Leopold Szwedowski, Poľsko

Pochvala

Slovenský denník č. 31

29. 11. 1990

Mat 3. ťahom (7+10)(Szwedowski): 1.Sa6 hr. 2.J:f3+ Kd5 3.Db7 mat, 1...Se4+ 2.Jc6+ Kd5 3.Je7 mat, 1...Kd5 2.Db7+ Kd4 3.J:f3 mat (1...Ke4 2.Db7+ K:e5 3.Sc3 mat).

Šesť pochvalných zmienok udeľujem skladbám, ktoré neprinášajú nič nového, ani nič viac: (Vokál) štyrikrát Siersa s väzbovým matom, (Labai) rotáciu AB–BC–CA s dobrým úvodníkom, (Slesarenko) dva logické varianty s odlákaním (prilákaním) a blokovaním, (Fröberg), (Arčakov a Meľničenko) a (Szwedowski) modelové maty. Vlastníci väčších zbierok, ako predpokladám, nájdu zo troch predchodcov (ale nejakého asi aj pri čestných uznaniach).Ivan Garaj, usporiadateľ turnaja

Bedrich Formánek, medzinárodný rozhodca FIDE


Vzad <<  >> Vpred