Vzad <<  >> Vpred

Šachistom

Vedie Ladislav Salai, st.

(1961)


Úloha č. 5

Mat 2. ťahom (6+3)Upozorňujeme našich riešiteľov, že na diagrame biely ide vždy zdola hore. Správna úloha má len jedno jediné riešenie, ktoré danú podmienku (mat druhým, tretím ťahom, biely vyhrá a pod.) splňuje.

Do riešiteľskej súťaže dnes zaraďujeme jednoduchšiu dvojťažku s pekným prvým ťahom. Bola by podmienka "mat druhým ťahom" splniteľná, keby čierny nemusel ťahať? Za správne riešenie započítame 2 body.

Kontrolná notácia: b. Kh4, Dh2, Sc8, Jg4, Pd2, Pf6 (6), č. Kg6, Jb6, Pf7 (3).

Riešenie úlohy (H. A. Loveday) z minulého čísla: Patové nebezpečenstvo po 1...e6 možno obísť len 1.Sc1!!, 1...e6 2.Vd2! Kf4 3.Vd4 mat s dvojitým šachom. Podľa mienky väčšiny riešiteľov táto úloha vyžadovala najviac dôvtipu a riešiteľskej námahy. Budeme radi, keď zároveň s udaním riešenia nám stručne napíšete, ako sa vám úloha páčila.

Výhercom a ostatným správnym riešiteľom započítame prvé 3 body do štvrťročnej riešiteľskej súťaže.

Pripravil Salai.


Vzad <<  >> Vpred