Vzad <<  >> Vpred

Šachistom

Vedie Ladislav Salai, st.

(1961)


Úloha č. 4

Henry Augustus Loveday, 1845

Mat 3. ťahom (4+3)Kontrolná notácia: b. Kf2, Vd8, Sh6, Pg4 (4), č. Ke4, Pe5, Pe7 (3).

Dnešná úloha, hoci pochádza z roku 1845, obsahuje vtipnú kombináciu. Pozor však na patové postavenie po 1...e6! Za správne vyriešenie započítame 3 body.

Riešenie úlohy z minulého čísla: Úloha nejedného riešiteľa potrápila, lebo úvodník s premenou na ľahkú figúru je skutočne prekvapujúci. Po 1.e8S!!! nasleduje 1...K:d6 2.c8V! Ke6 3.Vc6 mat, alebo 1...K:f6 2.g8V Ke6 3.Vg6 mat. Ostatné pokusy končia sa patom. Zo správnych riešiteľov knižné odmeny vyhrali súdruhovia Jedlička a Polačik.

Upozorňujeme riešiteľov, že všetky správne riešenia úloh vrátane dnešnej zaevidujeme a najlepších riešiteľov podľa počtu získaných bodov raz štvrťročne odmeníme. Rebríček riešiteľov uverejníme v závodnom časopise.

Riešenie úloh podávajte písomne v redakcii závodného časopisu. Úlohu pripravil Salai.


Vzad <<  >> Vpred