Vzad <<  >> Vpred

ŠACHY

Vedie: Valent J. Jančura, tajomník šachového klubu Turčiansky Sv. Martin.

(1.3.1941)Posudzuj, avšak neodsudzuj! Pravá mužnosť nepozná dobrodružnosť.


Obrana je zpravidla ťažšia a menej zaujímavá, ako útok, lebo musíme stále pozerať na súperové hrozby a len zriedka kedy sa dostaneme k tomu, aby sme sami niečim hrozili.

Ani útočiaci nie je bez chýb. Ak chceme hrať výhodne na útok, musíme mať absolútnu dôveru vo vlastné podnikanie i veľké taktické schopnosti. Záleží menej na objektívnej presnosti ťahov ako skôr na zdolávaní ťažkostí, ktoré z kombinovania vyplývajú.


Zprávy: Pre nedostatok miesta nemôžeme uverejniť všetkých účastníkov celoštátneho šachového turnaja v Turč. Sv. Martine preto uvádzame len polofinále. Na turnaji sa zúčastnilo celkom 23 škôl.

Žilina gymnázium – Bratislava maď. gymnázium 1 1/2 – 1 1/2 do finále postúpilo Maď. gymnázium, lebo na prvej šachovnici vyhrali.

Turč. Sv. Martin gymnázium – Prievidza gymnázium 2 – 1 do finále postúpilo gymnázium Turč. Sv. Martin.

Finále hrané dňa 16. febr. Bratislava maď. gymnázium – Turč. Sv. Martin gymnázium 2 – 1. Víťazom stredoškolského šachového turnaja v Turč. Sv. Martine na rok 1941 stalo sa Maď. gymnázium Bratislava.

Zápas o tretie a štvrté miesto skončil: Žilina gymnázium – Prievidza gymnázium 3 – 0.

Poradie prvých štyroch je: 1. Maď. gymnázium Bratislava, 2. Gymnázium Turč. Sv. Martin, 3. Gymnázium Žilina, 4. Gymnázium Prievidza.


Vzad <<  >> Vpred