Vzad <<  >> Vpred

ŠACHY

Vedie: Valent J. Jančura, tajomník šachového klubu Turčiansky Sv. Martin.

(15.2.1941)"Víťazstvo bez boja neteší" V. J. J. (JV)


Partia č. 2

Neuschl (Kremnica) – Brix (Bratislava)

Staroindická hra

partia hraná v korešpondenčnom turnaji "Šach. týždňa 1938-39"

1.d2-d4 Jg8-f6 2.c2-c4 g7-g6 3.Jb1-c3 Sf8-g7 4.e2-e4 d7-d6 5.f2-f4! (Biely vybudoval silný stred, aby zabránil vývin protivníkov.) 5...0-0 6.Jg1-f3 Jb8-c6? (Strata tempa, ktorou pomôže len bielemu, aby rýchle zorganizoval svoje sily k útoku.) 7.d4-d5 Jc6-b8 8.Sf1-d3 Jb8-d7 9.0-0 Jd7-c5 (Štvrtý raz ťahá tou istou figúrou a preto biely má značný náskok vo vývine) 10.Sd3-c2 e7-e6 11.f4-f5! (Biely ihneď využíva svojich výhod) 11...Sc8-d7 12.d5:e6 Sd7-c6 (Lepšie bolo f:e6) 13.e6:f7+ Vf8:f7 14.f5:g6 h7:g6 15.Jf3-g5 Vf7-e7 (na Vf8 by prišlo b2-b4 a Je6) 16.Jc3-d5 Sc6:d5 17.e4:d5 (biely udržal pešca) 17...Dd8-e8 18.Sc1-f4 a7-a5 19.Dd1-f3 Jf6-e4 20.Jg5:e4 (prvá slabosť bieleho, škoda bolo meniť tak silne postaveného jazdca) 20...Jc5:e4 21.Va1-d1 Sg7:b2 22.Vf1-e1 Je4-c3 23.Ve1:e7 De8:e7 24.Vd1-f1 Jc3-e2+ (lepšie bolo pokúsiť sa o protiútok na dámskom krídle, čo dávalo asi viac nádeje. Bielemu by však ostala dvojica strelcov, proti slabému a voľnému kráľovi) 25.Kg1-h1 Je2:f4 26.Df3:f4 g6-g5 (teraz je už koniec, niet obrany proti matu, lebo strata dámy) 27.Df4-f5 (veľmi zaujímavé obraty, skryté v tejto koncovke napr. 27...Va8-f8 28.Dg6+ Dg7 29.De6+ Kh8 30.Dh3+ Kg8 31.Sh7+!! Kh8 (Dámou sa nedá brať strelca pre Vf8 Kg7 Vf7+ a strata D) 32.Sf5+ Kg8 33.Se6+ a vyhrá) 27...Sb2-a3 28.Df5-g6+ De7-g7 29.Dg6-e6+ Kg8-h8 30.Vf1-f6 a čierny sa vzdal (poznámky od J. N. Kr.)


Úloha č. 22 – originál

František Longauer, Divin

Mat 2. ťahom (11–12)


Úloha č. 23 – originál

František Longauer, Divin

Mat 2. ťahom (7–10)Úloha č. 22: b. Ke5, Dg4, Vc4, Vg2, Je4, Sa6, Pa4, b4, d4, d6, g3 (11), č. Kd3, Dg1, Vb3, Jc1, Jb5, Se6, Pa3, b2, b6, d5, d7, e3 (12) – mat 2. ťahom, úloha č. 23: b. Ke1, Df1, Va1, Va4, Sa5, Sd5, Pe6 (7), č. Kc3, Dh1, Vd6, Vh3, Jh4, Sa6, Pb4, b5, c5, g2 (10) – mat 2. ťahom.


Riešenie do 15. marca t. r. vedúcemu tejto rubriky.


Šachový náučný slovník Plameňa

Math (mäč) – Stretnutie dvoch hráčov (napr. o majstrovstvo sveta).

Turnaj – stretnutie sa viac hráčov. (V turnaji hrá každý s každým.)


Odkazy. Viacerím: Odpovede na budúce, prosím trpezlivosť. – Zvesti: Celoštátny stredoškolský šachový turnaj v Turč. Sv. Martine, ktorý usporiada pod protektorátom Matice slovenskej šachový klub v Turč. Sv. Martine, sa hrá 15. a 16. februára t. r. Keď budete čítať Plameň, tak už bude koniec turnaja. Viac o ňom v budúcom čísle.


Vzad <<  >> Vpred